Ετικέτα: «Κατάταταξη επαγγελματιών οπλιτών»

1. Με βάση τους πίνακες βαθμολογίας και τα αποτελέσματα των υγειονομικών, ψυχοτεχνικών και αθλητικών εξετάσεων – δοκιμασιών, έχουν συνταχθεί οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων υποψηφίων ΕΠΟΠ. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »