Ετικέτα: «Κωνσταντίνος Μουσουρούλης»

Έχουν γίνει μετατάξεις από το ΥΠΕΘΑ σε άλλο Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26/9.02.2007) Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »