Ετικέτα: «Κωνσταντίνος Τσιάρας»

Η  διαδικασία των μετατάξεων των μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ. στο σώμα των Αξιωματικών ρυθμίζεται στα άρθρα 9 έως 13 του Ν.3883/2010 τα οποία εφαρμόζονται από 1-1-2011. Δικαίωμα για μετάταξη από 1-1-2011 έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του Ν.3883/2010 και όχι του ΠΔ 46/2005, το οποίο καταργείται. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Όπως είναι γνωστό το Ελληνικό Κράτος, σε αναγνώριση της υπηρεσίας, υπό δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες ετοιμότητας, την οποία παρέχουν, συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως για παράδειγμα οι ιπτάμενοι χειριστές της Αεροπορίας Στρατού του Στρατού Ξηράς Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »