Ετικέτα: «λιποτάκτες»

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Με το άρθρο 80 του νέου νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα στρατιωτικών υποχρεώσεων ατόμων μεγάλης ηλικίας (αυτές παύουν για όσους από την 1η Ιανουαρίου 2011 συμπληρώνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους) και για όσους κατόχους διδακτορικού διπλώματος Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »