Ετικέτα: «ΛΣ»

Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος που συνέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 23 Μαρτίου 2010 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »