Ετικέτα: «Ματούλα Διαλινού»

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τον διορισμό των μελών ΔΕΠ της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων όπου εκφράσθηκε η άποψη ότι πρέπει υπάρξει έγκριση της Βουλής αποδεικνύουμε με αυστηρή νομική τεκμηρίωση ότι αυτό δεν ισχύει όταν ένα μόνιμο μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ κλπ) παραιτείται προκειμένου να καταλάβει νέα μόνιμη θέση ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ κλπ) και κατά συνέπεια όσοι εγείρουν τέτοιο θέμα σφάλουν και δημιουργούν άδικα προβλήματα. Συνέχεια… »

Comments Ένα σχόλιο »

Ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κ. Πάνος Μπεγλίτης έχουν μια πρόκληση μπροστά τους όσον αφορά τους διορισμούς και τις προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την οποία θα αποδείξουν ότι εφαρμόζουν τους ίδιους νόμους σε όλα τα Στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέγα θέμα έχει δημιουργηθεί με τις δεκάδες προσλήψεις στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων που εκκρεμούσαν από το 2008 Συνέχεια… »

Comments 19 Σχόλια »