Ετικέτα: «Μετατάξεις Στρατιωτικών»

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3883/2010 η κατανομή των θέσεων που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη καθορίζεται από το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο (ΑΣΣ, ΑΝΣ, ΑΑΣ) με απόφαση που εκδίδεται μέχρι 31 Μαΐου έκαστου έτους. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »