Ετικέτα: «μόνιμοι υπαξιωματικοί»

ΣΜΥ, ΣΣΕ, Σχολή Ευελπίδων, Εξετάσεις Υπαξιωματικών
Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξετάσεις Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) για τη ΣΣΕ (Αποτελέσματα) – Οι υποψήφιοι λιγότεροι από τις θέσεις

Η Ομάδα Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στο facebook συμπλήρωσε ήδη 230 μέλη ενώ οι συζητήσεις σε κρίσιμα θέματα έχουν ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον. Η ομάδα αυτή θα αποτελέσει απάντηση σε όσους μάχονται και υποβαθμίζουν τον Ελληνικό Στρατό δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις. Πυκνώνουμε τις γραμμές μας Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση έχει ξεκινήσει στην ιστοσελίδα της Ομάδας “Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων” στο facebook. Είναι θεμιτό να προάγονται οι υπαξιωματικοί σε αξιωματικούς; Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Ορθώς πρόβλεψε νομοθέτης ότι ο απομακρυνόμενος για λόγους υγείας Ανθυπολοχαγός, Ανθυποσμηναγός, Σημαιοφόρος, προάγεται στον αντίστοιχο βαθμό Λοχαγού, Σμηναγού, Υποπλοιάρχου Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3883/2010 η κατανομή των θέσεων που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη καθορίζεται από το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο (ΑΣΣ, ΑΝΣ, ΑΑΣ) με απόφαση που εκδίδεται μέχρι 31 Μαΐου έκαστου έτους. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Η  διαδικασία των μετατάξεων των μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ. στο σώμα των Αξιωματικών ρυθμίζεται στα άρθρα 9 έως 13 του Ν.3883/2010 τα οποία εφαρμόζονται από 1-1-2011. Δικαίωμα για μετάταξη από 1-1-2011 έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του Ν.3883/2010 και όχι του ΠΔ 46/2005, το οποίο καταργείται. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Ανακοινώθηκε από τη ΣΣΕ το πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Ευελπίδων για τους μονίμους υπαξιωματικούς. Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 08 Ιουνίου και λήγουν στις 11 Ιουνίου. Διαβάστε το πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες στη ΣΣΕ.

Comments Κανένα σχόλιο »