Ετικέτα: «Νάσος Αλευράς»

Παρά το ότι με το ν. 2913/01 προβλέφθηκε η ένταξη των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχει μέχρι σήμερα αναγνωριστεί τυπικά και με σαφήνεια η ισοτιμία τους με τα ΤΕΙ. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Δικαίωμα για μετάταξη από 1-1-2011 έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του Ν.3883/2010 και όχι του ΠΔ 46/2005, το οποίο καταργείται. Επομένως όσοι απόφοιτοι ΑΣΣΥ πτυχιούχοι ΑΕΙ είχαν δικαίωμα υποβολής αιτήματος μετάταξης με το προϊσχύον καθεστώς, εξακολουθούν να το διατηρούν Συνέχεια… »

Comments Ένα σχόλιο »

Η διαδικασία των μετατάξεων των μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ. στο σώμα των Αξιωματικών ρυθμίζεται στα άρθρα 9 έως 13 του Ν.3883/2010 τα οποία θα εφαρμοστούν από 1-1-2011. Δικαίωμα για μετάταξη από 1-1-2011 έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του Ν.3883/2010 και όχι του ΠΔ 46/2005, το οποίο καταργείται. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »