Ετικέτα: «Νίκος Νικολόπουλος»

«Το 2003, ο Μισέλ Ζοσεράν, Πρόεδρος της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας ΤΗΑLES κατήγγειλε για δωροδοκία μέλος της ελληνικής κυβέρνησης για να αναλάβει η εταιρεία του, την αναβάθμιση έξι φρεγατών του πολεμικού ναυτικού. Υποστήριξε ότι η δωροδοκία είναι αναπόφευκτη στην Κορέα, Ιταλία, Ελλάδα και Αφρική. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

ΥΠΕΘΑ Για το έτος 2010 η ανάλωση του σχετικού ΚΑΕ με περιγραφή «Κάθε Είδους Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» ανήλθε σε 184.058 €, ενώ για την περίοδο 01/01-08/06/2011 η ανάλωση του υπόψη ΚΑΕ ανήλθε σε 92.550€. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Καθημερινά είναι τα δημοσιεύματα για καινούριους συμβούλους, άτυπους και μη, που προσλαμβάνονται στα Υπουργεία για να «δώσουν τα φώτα τους». Σε μια εποχή που κόβονται παντός είδους παροχές σε έχοντες και μη έχοντες, υπάρχουν χρήματα για νέους συμβούλους. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Όσο κι αν η Κυβέρνηση προσπαθεί -χωρίς να πείθει ιδιαίτερα μέσα στην γενικότερη αναξιοπιστία της- να το διαψεύσει, το θέμα των δραματικών περικοπών στον αριθμό των οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων κατόπιν εντολών της τρόικας είναι ανοικτό, σύμφωνα με ερώτηση στη ΒτΕ. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3883/2010 η κατανομή των θέσεων που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη καθορίζεται από το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο (ΑΣΣ, ΑΝΣ, ΑΑΣ) με απόφαση που εκδίδεται μέχρι 31 Μαΐου έκαστου έτους. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Πόσοι εποχικοί υπάλληλοι προσελήφθησαν από το ΥΠΕΘΑ και τους εποπτευόμενους από αυτό Φορείς το 2009 και το 2010; Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Όλα τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι υπό αυτά φορείς, Οργανισμοί, επιχειρήσεις, Υπηρεσίες κ.λπ, διαθέτουν στόλο αυτοκινήτων, ο οποίος ενδεχομένως έχει αυξηθεί κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης κατά τον οποίο αυξήθηκαν τα Υπουργεία και τα κυβερνητικά στελέχη και άλλοι λειτουργοί. Σχετικά με τα αυτοκίνητα του ΥΠΕΘΑ Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Το ΓΕΝ έχει εξοφλήσει τις οφειλές του προς τη ΔΕΗ και η τελική εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των 3.614.524,93 ευρώ έλαβε χώρα στις 29/11/2010 (συμπεριλαμβανομένου και του λογαριασμού του Οκτωβρίου 2010). Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »