Ετικέτα: «ΝΣΚ»

Κάθε παρανομία και παρατυπία που παρατηρούν οι υπάλληλοι των πανεπιστημίων πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα, οτιδήποτε πληροφορούνται αναφορικά με τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, οι οποίες διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εκτέλεση των ανατιθεμένων σε αυτούς καθηκόντων. Ως «δημόσιοι υπάλληλοι» νοούνται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στους οποίους σαφώς υπάγονται και οι διοικητικοί υπάλληλοι των Α.Ε.Ι., συνεπώς και του Ε.Μ.Π. Η ανακοίνωση Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

ΕΜΘ ΕΠΟΠ Εθελοντές Μακράς Θητείας Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ): Εφάπαξ, Συντάξεις κλπ