Ετικέτα: «Νόμος Ραγκούση»

Σύμφωνα με παλαιότερη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (229/2007) που αναλύει το EKEO η διπλή υπηκοότητα δεν αποτελεί κώλυμα εισαγωγής και αποφοίτησης από τις Στρατιωτικές Σχολές. Ειδικότερα: Ο …… ομογενής από …….εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στην Ελλάδα το έτος 1992. Το έτος 2002 εισήχθη με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων σε Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή αφού προηγουμένως είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως Έλλην το γένος καταγόμενος από την …….και μη έχων την Ελληνική υπηκοότητα. Με σκοπό να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά στον Δήμο που κατοικούσε και κλήθηκε σε συνέντευξη από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών την οποία πέρασε με επιτυχία. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Ιθαγένεια, Γένος, Στρατιωτικές Σχολές, Αλλοδαποί Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »