Ετικέτα: «Ο.Β.Α.»

Τέλος στην αγωνία των Εθελοντών Μακράς Θητείας που υπηρετούν κατά τη δημοσίευσή του νέου νόμου του ΥΠΕΘΑ αφού δύνανται να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεώς τους.Η μονιμοποίηση ενεργείται με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν προτάσεως Συνέχεια… »

Comments 8 Σχόλια »

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ενόπλως ως οπλίτες, δύνανται με αίτησή τους να παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ με την ιδιότητά τους αυτή και μετά την εκπλήρωση αυτών, ως έφεδροι οπλίτες, Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »