Ετικέτα: «Παναγιώτης Παπαβασιλείου»

Δρ. Ιωάννα Κ. Λεκέα, Ανθσγος (ΕΑ) Γεωργία Κάζα (ΠΑ), Ανθσγος (ΕΑ) Παναγιώτης Παπαβασιλείου (ΠΑ):Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάσαμε και περιγράφουμε στην ενότητα αυτή διαμοιράστηκε στο Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας και στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Η δομή που του δώσαμε είναι τέτοια ώστε να διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα διερευνά τη γνώμη που έχουν για τα συναφή ζητήματα οι αξιωματικοί από το βαθμό του επισμηναγού και πάνω. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »