Ετικέτα: «Πεζικό»

Η χρήση των όπλων χρωματοβολίδων (paintball weapons) είναι διαδεδομένη ως παιγνίδι όμως ο Στρατός των ΗΠΑ  τα χρησιμοποιεί στην τακτική εκπαίδευση πεζικού διότι ενισχύει το ηθικό και τις ικανότητες των στρατιωτών.

YouTube Preview Image

Comments Κανένα σχόλιο »

Οι Αμερικανοί αξιωματικοί διδάσκουν τακτικές πεζικού στους Ιρακινούς σε υπαίθριο σχολείο. Τα εποπτικά μέσα είναι πέτρες και ξύλα στο έδαφος. Πενία τέχνας κατεργάζεται και όποιος πραγματικά θέλει μαθαίνει ακόμη και στο δρόμο.

YouTube Preview Image

Comments Κανένα σχόλιο »