Ετικέτα: «πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας»

Σύμφωνα με το ν. 3865/2010 αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους για κάθε παιδί μέχρι το τρίτο όπως ορίζεται στην προσθήκη που έγινε στο τέλος του άρθρου 11 του π-δ. 169/2007. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »