Ετικέτα: «πληροφορίες κατάταξης επιτυχόντων»

Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για το έτος 2010 σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται να παρουσιαστούν Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Η ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στη ΣΣΕ είναι η 09 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:30 στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη Αττικής. Τα δικαιολογητικά κατάταξης καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία κατάταξης περιγράφονται στο έντυπο που ακολουθεί. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »