Ετικέτα: «Ποινικά Αδικήματα»

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Όσοι νομίζουν ότι όποιος καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο επιβάλλεται αυτοδίκαιη έκπτωση αυτό σημαίνει ότι εκπίπτει ο Δημόσιος Υπάλληλος από τη θέση του αυτοδίκαια κάνουν λάθος. Διαβάστε τι αποφάσισε το ΣΤΕ που αποδεικνύει ότι ούτε το ΣΤΕ δεν είναι σίγουρο τι πρέπει να γίνει όταν οι ποινές επιβάλλονται με αναστολή (όπως συνήθως). ΣΤΕ Α 3263/2012 (Γ)->7μ Παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητας και κυμαινομένης νομολογίας το ζήτημα αν η Διοίκηση κωλύεται να εκδόσει τη διαπιστωτική πράξη περί αυτοδίκαιης λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως λόγω ποινικής καταδίκης αν παρέλθει επιτυχώς ο χρόνος αναστολής εκτελέσεως της ποινής για αδίκημα που συνεπάγεται των αυτοδίκαιη έκπτωση. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Προσβολή της Σημαίας η του Στρατού, Τρομοκρατικές πράξεις, και κατοχή ναρκωτικών αποκλείουν τους υποψήφιους από την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές (μπορούν όμως να πάνε σε ΑΕΙ!) Το EKEO δίνει μια ομάδα ποινικών αδικημάτων που αποκλείουν τους υποψήφιους των στρατιωτικών σχολών. Για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Άρειος Πάγος Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Aξιωματικός της Σχολής Ευελπίδων αθωώθηκε από τις κατηγορίες