Ετικέτα: «Πρόστιμο στους εφέδρους»

(1) Οι έφεδροι υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου διαμονής τους, εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Η δήλωση υποβάλλεται είτε στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, είτε στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές, είτε απευθείας στο Γενικό Επιτελείο του Κλάδου στον οποίο ανήκουν. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »