Ετικέτα: «ραδιενεργά ισότοπα»

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Σχηματική παράσταση της δημιουργίας ενός ραδιενεργού νέφους μετά από πυρηνική έκρηξη εδάφους. Το ραδιενεργό νέφος αποτελείται από τα υλικά του όπλου καθώς και από τα υλικά του κρατήρα που προκλήθηκε (χώματα, πετρώματα κλπ). Όλα αυτά τα υλικά έχουν καταστεί ραδιενεργά και εναποτίθενται γύρω από το σημείο μηδέν καθώς και σε μεγάλες αποστάσεις από αυτό ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και το είδος της έκρηξης.

Μετά την πυρηνική έκρηξη τα ισότοπα της σχάσης των πυρηνικών εκρηκτικών αποτελούν ένα θερμό μίγμα και ξεπερνούν τα διακόσια. Τα βραχύβια ραδιενεργά ισότοπα θα εξασθενήσουν γρήγορα ενώ τα μακρόβια δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της ελάχιστης ραδιενέργειας που φέρουν. Όμως, υπάρχουν διάφορα άλλα μεσόβια ισότοπα τα οποία έχουν αρκετά μικρό χρόνο ημίσειας ζωής ώστε να είναι εξαιρετικά ραδιενεργά Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »