Ετικέτα: «ΣΑΝ»

Στα περσινά επίπεδα κυμαίνονται οι φετινές αιτήσεις των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές της χώρας. Η ανεργία στα άλλα επαγγέλματα αλλά και το κύρος που συνοδεύει τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς ωθούν τους νέους προς τις Ένοπλες Δυνάμεις. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Διαβάστε λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες κλπ που αφορούν την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές για το έτος 20111, στην προκήρυξη και το άρθρο που ακολουθεί Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Επειδή η Σ.Α.Ν. έχει αναγνωρισθεί ως Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα και ισχύουν για θέματα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού προσωπικού οι διατάξεις του Ν 3187/2003, δεν δύναται να προσλαμβάνει ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό μετά την 31-8-2008 με τις διατάξεις του Ν 3187/2003 Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Με το νέο νόμο του ΥΠΕΘΑ τροποποιούνται διατάξεις του ν.3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπου θα επιτρέπεται η απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου, διατηρώντας το σημερινό νομικό καθεστώς και τον ειδικό χαρακτήρα των ΑΣΕΙ Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Καλούνται για κατάταξη στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), οι επιτυχόντες υποψίοι κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις έτους 2010, σύμφωνα με τους πίνακες αποτελεσμάτων που πρόσφατα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιασθούν Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Ένα μεγάλο μέρος υποψηφίων για τις Ανώτερες και Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές ανησυχεί αν θα τα βγάλει πέρα με το πρόγραμμα της στρατιωτικής εκπαίδευσης που απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Καμμία ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει διότι ακόμη και αν δεν τα καταφέρει κάποιος ο νόμος προβλέπει ότι ο υποψήφιος δεν θα χάσει το έτος του. Συνέχεια… »

Comments Ένα σχόλιο »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 27/2010)

Ανακοινώθηκε ότι, εκδόθηκε η Εγκύκλιος Προκηρύξεως Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών για το 1ο Έτος των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), {Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)} καθώς και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), {Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεμικής Αεροπορίας [Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας] (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)} και Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ΣΣΕ, ΑΣΕΙΓΕΝΙΚΑ
1. Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σ’ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει:

α. Ψυχομετρικές δοκιμασίες.
β. Υγειονομικές εξετάσεις.
γ. Αθλητικές δοκιμασίες.

2. Οι διαδικασίες, για κάθε μία από τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που περιγράφονται στο Παράρτημα “Γ”, σελ. Γ-1-4 & 5. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »