Ετικέτα: «ΣΜΥΝ»

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Προσβολή της Σημαίας η του Στρατού, Τρομοκρατικές πράξεις, και κατοχή ναρκωτικών αποκλείουν τους υποψήφιους από την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές (μπορούν όμως να πάνε σε ΑΕΙ!) Το EKEO δίνει μια ομάδα ποινικών αδικημάτων που αποκλείουν τους υποψήφιους των στρατιωτικών σχολών. Για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Σύμφωνα με παλαιότερη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (229/2007)