Ετικέτα: «ΣΣΑΣ»

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Προσβολή της Σημαίας η του Στρατού, Τρομοκρατικές πράξεις, και κατοχή ναρκωτικών αποκλείουν τους υποψήφιους από την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές (μπορούν όμως να πάνε σε ΑΕΙ!) Το EKEO δίνει μια ομάδα ποινικών αδικημάτων που αποκλείουν τους υποψήφιους των στρατιωτικών σχολών. Για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Σύμφωνα με παλαιότερη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (229/2007) που αναλύει το EKEO η διπλή υπηκοότητα δεν αποτελεί κώλυμα εισαγωγής και αποφοίτησης από τις Στρατιωτικές Σχολές. Ειδικότερα: Ο …… ομογενής από …….εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στην Ελλάδα το έτος 1992. Το έτος 2002 εισήχθη με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων σε Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή αφού προηγουμένως είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως Έλλην το γένος καταγόμενος από την …….και μη έχων την Ελληνική υπηκοότητα. Με σκοπό να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά στον Δήμο που κατοικούσε και κλήθηκε σε συνέντευξη από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών την οποία πέρασε με επιτυχία. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »