Ετικέτα: «στελέχη ενόπλων δυνάμεων»

Ο νέος θεσμός των Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων χαρακτηρίστηκε ως μια βασική αλλαγή της μέχρι σήμερα ισχύουσας διαδικασίας υπηρεσιακής εξέλιξης των Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων. Η δημιουργία μιας παράλληλης επετηρίδας που αποτελείται από τους αξιωματικούς που δεν προάγονται θα αποδειχθεί στην πράξη Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Αρκετές υπερβολές ακούστηκαν για τα νέα μέτρα που αφορούν τις κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις αφού τελικά μόνο επικουρικά λαμβάνονται υπ’όψιν στις κρίσεις των Στρατιωτικών τα μεταπτυχιακά, διδακτορικά, συγγραφικό έργο, ανακοινώσεις συνεδρίων κλπ. Ο χρόνος υπηρεσία και η βαρύτητα της Μονάδας υπηρεσίας Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Οι αποσπάσεις των Στρατιωτικών είναι ένας θεσμός που βοηθά την υπηρεσία (μαζί με τις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων) προκειμένου να υπάρξει ορθολογιστική κατανομή του στρατιωτικού προσωπικού. Απόσπαση στελεχών των ΕΔ επιτρέπεται μόνο Συνέχεια… »

Comments Ένα σχόλιο »

Νέα μέτρα και διατάξεις που αφορούν τις μεταθέσεις των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπονται στο νέο νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπηρεσιακά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια, καθώς και πλήθος άλλοι παράγοντες λαμβάνονται υπ’ όψιν από την υπηρεσία όπως υπηρεσιακοί και προσωπικοί λόγοι. Όλα τα νέα μέτρα συνοψίζονται στα εξής: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από τους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που συνταξιοδοτούνται με βάση τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210/Α΄) ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και από τους ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. Διαβάστε όλο το σχετικό νόμο Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »