Ετικέτα: «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ»

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Στρατιωτική Θητεία ΚΕΝ Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Συνέχεια… »

Comments Σχόλια κλειστά

Στρατιωτική Θητεία Αυτοκτονίες Στρατιωτών Κατάχρηση Εξουσίας Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

αύξηση θητείας, στρατιωτική θητεία, απαλλαγή θητείας, ΕΣΣΟ Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

2011 Β’ ΕΣΣΟ (Μάιος 2011). Αναζητήστε που Θα καταταγείτε , Εγκύκλιος Πρόσκλησης Στρατευσίμων 2011 Β’ ΕΣΣΟ

Comments Κανένα σχόλιο »

Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς με την 2010 Γ/ΕΣΣΟ, από 9 έως 10 Αυγ 2010 οι στρατεύσιμοι από αναβολή υγείας και από 16 Αυγ έως 19 Αυγ 10 οι υπόλοιποι στρατεύσιμοι, όπως παρακάτω: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

ΓΕΝΙΚΑ

1.   Όσοι αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να εκπληρώσουν είτε άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση σε Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων είτε εναλλακτική υπηρεσία σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να απασχολήσουν άτομα της κατηγορίας αυτής.

2.  Δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης, ανεξάρτητα από τους επικαλούμενους λόγους όσοι: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1.  Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.

2.  Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει .

3.   Ο πατέρας δύο τέκνων που είναι εν ζωή.

4.   Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »