Ετικέτα: «Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων»

Ανακοινώνεται ότι, στην δεύτερη σύγκληση του ΣΑΓΕ (7η Συνεδρίαση 2011) της  8ης Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο έκρινε: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Ανακοινώνεται ότι, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 08 Μαρτίου 2011, διενήργησε τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2011-12.  Στην πρώτη σύγκληση του ΣΑΓΕ (6η Συνεδρίαση 2011) το Συμβούλιο έκρινε: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετήσιων κρίσεων Αντιστρατήγων Στρατού Ξηράς έτους 2010−2011, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με την υπ’ αριθμό 1/Σ.4/2010 απόφασή του: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »