Ετικέτα: «Συνυπηρέτηση Υπαλλήλων»

Τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων των ΕΔ οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τους κανονισμούς σύμφωνα με το νόμο και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, ικανοποιώντας, όπου αυτό είναι εφικτό, τα αιτήματα των στελεχών και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Οι συνθήκες εργασίας των συζύγων των στρατιωτικών λαμβάνονται υπ’ όψιν στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οικογενειακής κατάστασης του νέου στελέχους που εφόσον το επιθυμεί προβάλλει σχετικά αιτήματα και επιχειρήματα. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »