Ετικέτα: «Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας»

Ονομάζονται μόνιμοι Σμηνίες και κατατάσσονται στην Πολεμική Αεροπορία με 5ετή υποχρέωση παραμονής, οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες που αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και με σειρά αρχαιότητος, όπως αυτή καθορίζεται στον από 15−7−2010 κυρωμένο πίνακα τελικής σειράς επιτυχίας: Συνέχεια… »

Comments Ένα σχόλιο »