Ετικέτα: «υγειονομικές εξετάσεις»

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ), όσοι άνδρες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70) και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60). Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της ΣΙΡ, κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90) και ύψος κορμού άνω των ενενήντα επτά εκατοστών (0,97) για άνδρες και γυναίκες. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Για τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ,ΑΣΣΥ)  οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη Μάζας Σώματος, (δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα), μεταξύ 19 – 27. Για τις γυναίκες ο Δείκτης Μάζας Σώματος πρέπει να είναι μεταξύ 18 – 25. (Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75 χ 1,75)=24,16. Οι υποψήφιοι που θέλουν να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις και δεν ικανοποιούν τις παραπάνω συνθήκες πρέπει να ακολουθήσουν ειδική δίαιτα ώστε  να γίνουν δεκτοί. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

YouTube Preview Image Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Δεν υπάρχει κανένας μαθητής υποψήφιος στρατιωτικών σχολών που δεν ανησυχεί για τις βάσεις που αναμένονται αυξημένες φέτος λόγω της μείωσης κατά 30% των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές. Ευτυχώς υπήρξε διάψευση του ΥΕΘΑ κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου σχετικά με την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής γεγονός που καθησύχασε κάπως γονείς και μαθητές. Κάθε αλλαγή του συστήματος θα σήμαινε ότι οι στρατιωτικές σχολές θα έπρεπε να εκπονήσουν δικά τους προγράμματα εξετάσεων και αυτό δεν ήταν δυνατό σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Άρα πολύ σοφή και έγκαιρη η παρέμβαση του ΥΠΕΘΑ σχετικά με το θέμα. Όμως λόγω της ανόδου των βάσεων η μελέτη των υποψηφίων γίνεται ακόμη πιο εντατική και ασφαλώς και φέτος δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παρέκκλιση από τους κανονισμούς που αφορούν τη σωματική ικανότητας κλπ. Από ανεπίσημη Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Συνέχεια… »

Comments Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στρατιωτικές Σχολές, Σωματική Ικανότητα, Υγειονομικές Εξετάσεις : Όλες οι πληροφορίες

Όλα τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι διαθέσιμα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Σύμφωνα με την εφημερίδα «το ΒΗΜΑ» δεν αποκλείεται η είσοδος των δυσλεξικών στις Στρατιωτικές Σχολές αφού το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε παράνομο τον σχετικό αποκλεισμό. Στο Δικαστήριο είχε προσφύγει υποψήφιος των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών το έτος 2008, ο οποίος με γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής κρίθηκε ακατάλληλος λόγω δυσλεξίας. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »