Ετικέτα: «υγειονομική ακαταλληλότητα»

Ένα μεγάλο μέρος υποψηφίων για τις Ανώτερες και Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές ανησυχεί αν θα τα βγάλει πέρα με το πρόγραμμα της στρατιωτικής εκπαίδευσης που απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Καμμία ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει διότι ακόμη και αν δεν τα καταφέρει κάποιος ο νόμος προβλέπει ότι ο υποψήφιος δεν θα χάσει το έτος του. Συνέχεια… »

Comments Ένα σχόλιο »