Ετικέτα: «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία»

Με το άρθρο 80 του νέου νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα στρατιωτικών υποχρεώσεων ατόμων μεγάλης ηλικίας (αυτές παύουν για όσους από την 1η Ιανουαρίου 2011 συμπληρώνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους) και για όσους κατόχους διδακτορικού διπλώματος Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Δείτε όλο το βίντεο της συζήτησης που αφορά στην Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων όπως αυτή διεξήχθη στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας της Βουλής. Όλες οι λεπτομέρειες των άρθρων από τον ΥΕΘΑ και  οι τοποθετήσεις και αντιδράσεις των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »