Ετικέτα: «ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού»

Από 12 έως 16 Ιουλίου 2010, το προσωπικό Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού της ΧΙΙης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού εκπαιδεύτηκε στις διαδικασίες διάβασης ποταμού. Αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση του προσωπικού και η δοκιμή των μέσων στις επιχειρήσεις διαβάσεως ποταμίας γραμμής Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »