Ετικέτα: «Όρια Αναστήματος»

Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ), όσοι άνδρες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70) και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60). Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της ΣΙΡ, κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90) και ύψος κορμού άνω των ενενήντα επτά εκατοστών (0,97) για άνδρες και γυναίκες. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι στρατηγοί οι οποίοι προσπαθούν να ανεβάσουν τα κατώτερα όρια ύψους, επικαλούμενοι τις υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και τον στόχο να επιτευχθεί μελλοντικά κατά το δυνατόν… κοινός σωματότυπος για όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως φύλου! Από την άλλη είναι τα δικαστήρια που κατεβάζουν τα όρια επικαλούμενα είτε τυπικούς λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία είτε για την άρση διακρίσεων εις βάρος των γυναικών.
Διαβάστε το άρθρο του Λουκά Δημάκα στα ΝΕΑ

Comments Κανένα σχόλιο »

Ανοίγουν οι πόρτες των Στρατιωτικών Σχολών για όλους όσοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ανεξάρτητα όμως από το αν είναι και κατά το γένος Ελληνες ή Ελληνίδες, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Η απάλειψη του περιορισμού, ο οποίος απέκλειε τη δυνατότητα να γίνουν αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων αλλογενείς που είχαν νομίμως αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, αποτελεί- σύμφωνα με νομικούς- ένα ουσιαστικό βήμα θεσμικού εκσυγχρονισμού Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »