Ετικέτα: «Club Athena»

Club Athena Λέσχη «Αθηνά»: Πατριωτική Εκπτωτική Κάρτα «Αθηνά» Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Για τους Σπουδαστές των Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Club Athena, Λέσχη «Αθηνά»: Πατριωτική Εκπτωτική Κάρτα «Αθηνά»Γενικές Πληροφορίες
Η Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας δεν διαθέτει υποτροφίες, δεν διαθέτει κληροδοτήματα, δεν διαθέτει δωρεές, δεν διαθέτει κρατικές επιδοτήσεις, δεν διαθέτει ερευνητικά προγράμματα, δεν διαθέτει μαζικά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με ξένες στρατιωτικές σχολές  σε αντίθεση με όλα αυτά τα προνόμια που ισχύουν στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Η δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη δεν αφήνουν πολλά περιθώρια οικονομικής ενίσχυσης των Σχολών τους και οι περικοπές στον προϋπολογισμό τους είναι συνεχείς και δυσβάσταχτες.

Οι δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας δεν έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη εκτός από αυτή την πενιχρή σίτιση και στέγαση σε στρατόπεδα που τους παρέχει το κράτος και φυσικά δεν μπορούν να εργασθούν τα απογεύματα και τα καλοκαίρια όπως οι φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πρόκειται για μια ευαίσθητη ομάδα νέων Ελλήνων που από τα θρανία ακόμη καλούνται να υπερασπίζουν την Εθνική και Δημόσια Ασφάλεια της χώρας μας (στα πλαίσια των σπουδών τους) χωρίς όμως να έχει στη φάση αυτή της ζωής τους τα προνόμια που έχουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και αστυνομικοί (επιδόματα, μισθούς κλπ). Φυσικά λόγω της στρατιωτικής πειθαρχίας που υπάρχει στις σχολές αυτές οι σπουδαστές δεν μπορούν να διεκδικήσουν με καταλήψεις και διαδηλώσεις τα προνόμια των φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποτέλεσμα να απαιτείται η εξωτερική ενίσχυση και υποστήριξη τους. Πολύ συχνά οι καθηγητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ καταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά στον κρατικό προϋπολογισμό (μέχρι και Υπουργοί) ενισχύοντας τα του οίκου τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) με τεράστιες οικονομικές ενισχύσεις που τελικά ενισχύουν την εκπαίδευση των φοιτητών τους. Στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές όμως υποστηρικτικό ρόλο των σπουδαστών και των σχολών τους καλούνται να παίξουν οι Καθηγητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών ως ανεξάρτητοι Ανώτεροι Δημόσιοι Λειτουργοί αφού οι άξιοι στρατιωτικοί Διοικητές δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν με την ίδια ελευθερία.

Στην ευαίσθητη αυτή φάση της καριέρας τους οι σπουδαστές αυτοί χρειάζονται κάθε είδους υποστήριξη της Ελληνικής Κοινωνίας ιδιαίτερα τώρα που η οικονομία της Ελλάδας βρίσκεται σε δυσμενέστατη θέση. Κάθε έκπτωση που παρέχουν οι ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες στους σπουδαστές αυτούς θα ενισχύσει το ηθικό τους και την ποιότητα της εκπαίδευσης τους. Από την πατριωτική αυτή στάση των εταιριών δεν ωφελούνται μόνο οι χιλιάδες σπουδαστές αλλά και οι ίδιες οι εταιρίες διότι έτσι θα αυξήσουν την προσέλκυση των συγκεκριμένων σπουδαστών (αρκετές χιλιάδες) που θα διεκδικήσουν τις εκπτώσεις αυτές των εταιριών.

Για το λόγο αυτό το ερευνητικό ίδρυμα «Αθηνά» (Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων) που στελεχώνεται και από μέλη του Διδακτικού Προσωπικού της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ίδρυσε τη Λέσχη «Αθηνά» (Club Athena) που εκφράζεται με την εκπτωτική κάρτα «Αθηνά». Η Λέσχη «Αθηνά» είναι η μοναδική μικτή Λέσχη Σπουδαστών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και εστιάζει στην υποστήριξη της ειδικής αυτή ομάδα Ελλήνων σπουδαστών. Η Διεύθυνση του ιδρύματος «Αθηνά» επικοινωνεί με εταιρίες και επιχειρήσεις επιδιώκοντας την προσφορά ειδικών εκπτώσεων και τιμών στα μέλη της Λέσχης «Αθηνά» ενώ προβάλλει και προτείνει τις εταιρίες αυτές δωρεάν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος «Αθηνά» που όπως αποδεικνύεται με τις επίσημες στατιστικές της Google Analytics συχνά ξεπερνάει τους 45.000 επισκέπτες το μήνα. Οι επισκέπτες αυτοί είναι κυρίως Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με έμφαση στους σπουδαστές των σχολών αυτών. Παράλληλα το ίδρυμα «Αθηνά» Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων διαθέτει ιστοσελίδα στο Facebook καθώς και υποστηρικτική ομάδα «Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων» στο facebook με μεγάλο αριθμό μελών.

Η ιστοσελίδα του ιδρύματος «Αθηνά» EKEO έχει ειδική αρχιτεκτονική ώστε κάθε φορέα που προβάλλει (νομικό η φυσικό πρόσωπο) συνήθως εμφανίζεται μόνιμα πρωτοσέλιδο στις αναζητήσεις της μηχανής Google. Η προβολή των εταιριών αυτών στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του ιδρύματος θα είναι εξαιρετική και μόνιμη. Τα οφέλη των εταιριών και επιχειρήσεων που θα δώσουν ειδικές εκπτώσεις στα μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) είναι λοιπόν προφανή

Κατά συνέπεια το ίδρυμα «Αθηνά» Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που έχουν πατριωτική συνείδηση και αγάπη για τα νέα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να αποστείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση του ιδρύματος την εκπτωτική τους προσφορά αποκλειστικά για τα μέλη του Club Athena (Λέσχη Αθηνά). Ο φορέας αυτός θα προβληθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος «Αθηνά» Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων που θα καλέσει όλους τα μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) να προτιμήσουν τις εταιρίες αυτές που δείχνουν πατριωτισμό και ευαισθησία στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας

Πληροφορίες για τους Σπουδαστές
Οι σπουδαστές των Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας μπορούν να εγγραφούν μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) και να τύχουν όλων των προσφορών και εκπτώσεων με μια ετήσια συνδρομή πενήντα ευρώ η οποία καταχωρείται ως συνδρομή μέλους στο κοινωφελές κέντρο Ερευνών «Αθηνά» και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις κοινωφελείς επιστημονικές δραστηριότητες του ιδρύματος και την υποστήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας όπως περιγράφονται στο καταστατικό του ιδρύματος. Η συνδρομή αυτή στη Λέσχη περιλαμβάνει την εφάπαξ δωρεάν αποστολή των βιβλίων στρατιωτικής επιστήμης του ιδρύματος (συνολικής αξίας πενήντα περίπου ευρώ) σε όλους τους νέους συνδρομητές σπουδαστές χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση και υποχρέωση τους.

Ο συνδρομητής του ιδρύματος καταθέτει το ποσό αυτό στο λογαριασμό του ιδρύματος «Αθηνά» με την ένδειξη «ετήσια συνδρομή μέλους» και στη συνέχεια ενημερώνει τη Διεύθυνση του ιδρύματος με ηλεκτρονικό μήνυμα που περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση αποστολής των βιβλίων του και τον αριθμό κατάθεσης της συνδρομής. Ο συνδρομητής θα λάβει στη συνέχεια δωρεάν το πακέτο των βιβλίων στρατιωτικών επιστημών του ιδρύματος μαζί με την απόδειξη της συνδρομής η οποία αποτελεί στη φάση αυτή κάρτα μέλους της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena). Η κάρτα αυτή (η απόδειξη συνδρομής μέχρι την έκδοση της πλαστικοποιημένης κάρτας) μαζί με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας δίνουν το δικαίωμα της έκπτωσης στον σπουδαστή της σχολής στις εταιρίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της «Αθηνάς». Χωρίς την απόδειξη συνδρομής (δηλαδή των εκπτωτική κάρτα μέλους της Λέσχης «Αθηνά» – Club Athena) οι εταιρίες δεν έχουν υποχρέωση παροχής εκπτώσεων στους σπουδαστές των σχολών.

Συχνά τα χρήματα της ετήσιας συνδρομής των μελών καλύπτονται με την έκπτωση που κερδίζουν με μία και μόνο αγορά ενός προϊόντος (αν και τα βιβλία οπλικών επιστημών του ιδρύματος που λαμβάνουν τα μέλη δωρεάν κοστίζουν περίπου όσο και η συνδρομή!). Ειδικά για το έτος 2011 όσοι σπουδαστές καταθέσουν συνδρομή αυτή καλύπτει και το όλο το έτος 2012!

Πληροφορίες για τις Εταιρίες
Οι εταιρίες και τα πάσης φύσεων νομικά πρόσωπου που επιθυμούν να προσφέρουν εκπτώσεις στους σπουδαστών των Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του ιδρύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ανακοινώνουν την έκπτωση η το εκπτωτικό πακέτο που προσφέρουν στους σπουδαστές των σχολών που είναι μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) και είναι κάτοχοι της εκπτωτικής κάρτας «Αθηνά». Καμία οικονομική επιβάρυνση δεν υπάρχει για τις εταιρίες αυτές για την προβολή τους στην ιστοσελίδα του ιδρύματος «Αθηνά» και φυσικά μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους ανά πάσα χρονική στιγμή με την υποχρέωση όμως να ενημερώσουν το ίδρυμα «Αθηνά». Η εταιρία δεσμεύεται όμως να προσφέρει τις ειδικές αυτές εκπτώσεις στους σπουδαστές των σχολών που είναι μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) και διαθέτουν την εκπτωτική κάρτα «Αθηνά» του συγκεκριμένου έτους που πραγματοποιείται η αγορά. Οι εταιρίες δεσμεύονται και οφείλουν να ζητούν από τους σπουδαστές που ζητούν την έκπτωση την ταυτόχρονη επίδειξη (α) της κάρτας μέλους (επί του παρόντος απόδειξη συνδρομής του τρέχοντος έτους) και (β) την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Κάθε παράβαση της συμφωνίας αυτής οδηγεί στην απόσυρση της προβολής της εταιρίας από την ιστοσελίδα του ιδρύματος «Αθηνά» Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων και την αντικατάσταση της εταιρίας από άλλο φορέα που προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες και προϊόντα.

Γιατί υπάρχει η συνδρομή
Η μικρή ετήσια συνδρομή των σπουδαστών μελών της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) που υπάγεται στο ερευνητικό ίδρυμα «Αθηνά» είναι απαραίτητη διότι το ίδιο το κοινωφελές κέντρο επιστημονικών ερευνών «Αθηνά» δεν επιτρέπεται από το καταστατικό του να έχει καμία εμπορική δραστηριότητα. Υπάρχουν ίσως και άλλοι φορείς που εκδίδουν εκπτωτικές κάρτες (όχι βέβαια για τους σπουδαστές των σχολών μας) χωρίς ίσως να παίρνουν συνδρομή από τα μέλη. Όμως αυτοί δεν είναι αναγνωρισμένοι κοινωφελείς οργανισμοί από την Εφορία και είναι σε «ιδιαίτερη» εμπορική συμφωνία με τις εμπορικές εταιρίες κατακρατώντας ένα μέρος των εσόδων από τις αγορές (κρυφά η φανερά). Είναι θέμα απλής λογικής να αντιληφθεί κανείς ότι όταν δεν υπάρχει συνδρομή των μελών η κάρτα απλώς παίρνει κάποια ποσοστά από τις εμπορικές εταιρείες και φυσικά ελέγχεται από αυτές (είναι γνωστές πια οι εκπτώσεις μαϊμού στην Ελλάδα!).  Η Λέσχη «Αθηνά» (Club Athena) δεν βρίσκεται σε καμία απολύτως εμπορική συμφωνία με τις εταιρίες που παρέχουν τις εκπτώσεις αυτές αφού το ίδρυμα «Αθηνά» στελεχώνεται και από μέλη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών (με Διευθυντή τον Λέκτορα – εκλ.Αν.Καθηγητή Πυρηνικής Φυσικής Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο). Η Λέσχη ελέγχεται πλήρως από τη Διεύθυνση του ιδρύματος «Αθηνά» Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (πλήρως αναγνωρισμένο ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα) που αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της κοινωφελούς διαχείρισης των συνδρομών των μελών της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena). Κάθε δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί μετά από αίτηση του να έχει πρόσβαση στα βιβλία διαχείρισης των συνδρομών των μελών του ιδρύματος.

Με τη συνδρομή αυτή καλύπτονται οι πολυτελείς εκδόσεις οπλικών επιστημών που αποστέλλονται στα μέλη-συνδρομητές, τα λειτουργικά έξοδα του ιδρύματος, η διαχείριση της εκπτωτικής κάρτας «Αθηνά» καθώς και οι υποτροφίες που το ίδρυμα χορηγεί (υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο καταστατικό). Με τις συνδρομές αυτές η Λέσχη και το ίδρυμα έχουν απόλυτη ανεξαρτησία και μπορούν να επιλέγουν μόνο εταιρίες και φορείς υψηλού επιπέδου και μεγάλης και ουσιαστικής εκπτωτικής προσφοράς για τους σπουδαστές χωρίς να ελέγχονται από εμπόρους και συνεταίρους.

Για όλους αυτούς τους λόγους επιλέξαμε την θέσπιση της ετήσιας συνδρομής που θα επιστραφεί στους σπουδαστές μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) με πολλαπλάσιο τρόπο αφού αρκεί η Λέσχη να πετύχει μια έκπτωση 50% σε ένα προϊόν η υπηρεσίες αξίας 100 Ευρώ για να επιστραφεί το ποσό της συνδρομής στο συνδρομητή ατόφιο και χωρίς απώλειες!

Δικαιούχοι της Εκπτωτικής Κάρτας «Αθηνά» – Μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena)
Παρουσιάζουμε με τυχαία σειρά ένα ενδεικτικό δείγμα των Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που μπορούν να γίνουν μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) και να λάβουν την Εκπτωτική Κάρτα «Αθηνά»

 • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
 • Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
 • Σχολή Ικάρων
 • Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας
 • Σχολή Αξιωματικών Νοσοκόμων
 • Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών Σωμάτων
 • Σχολή Αξιωματικών Λιμενικού
 • Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής
 • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς
 • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού
 • Σχολή Υπαξιωματικών Διοίκησης Αεροπορίας
 • Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας
 • Σχολή Αστυφυλάκων
 • Σχολή Λιμενοφυλάκων

Επίσης μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) γίνονται οι σπουδαστές όλων των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού-Σημαιοφόρου-Ανθυποσμηναγού (Για παράδειγμα Σχολή Πεζικού, Σχολή Διαβιβάσεων, Σχολή Πυροβολικού, Σχολή Ηλεκτρονικού Πολέμου, Σχολή Αεροπορίας Στρατού, Σχολές Σωμάτων και όλες οι αντίστοιχες Ναυτικού και Αεροπορίας). Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και όλοι οι σπουδαστές των Σχολών Διοίκησης Επιτελών, Σχολών Πολέμου, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ όλων των όπλων (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία). Φυσικά κάθε αξιωματικός που σπουδάζει παράλληλα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) δικαιούται να γίνει μέλος της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena)

Τέλος εντάσσονται και δικαιούνται να γίνουν μέλη της Λέσχης «Αθηνά» (Club Athena) οι σπουδαστές των Σχολών Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ Πλοιάρχων, ΑΕΝ Μηχανικών).

Επισημαίνεται ότι η κοινωφελής δραστηριότητα του ιδρύματος Ερευνών «Αθηνά» Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων είναι ανεξάρτητη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (καθώς και των σχετικών επιτελείων).

Comments Κανένα σχόλιο »