Σχετικά με το «ΕΚΕΟ»

Διαβάστε τις παρακάτω επιστολές αξιολόγησης του επιστημονικού έργου της «Αθηνάς»:

ΑρχιεπίσκοποςΑκαδημίαΑ/ ΓΕΕΘΑΑ/ΓΕΣ(1)Α/ΓΕΣ(2)Α/ΓΕΕΦΔ/κτης Στρατιάς

.

ΠΑΘ ΣΣΕΑΣΠMITUMDΑΠΘ(1)ΚΥΠΡΟΣ

.

 
Α’ Υ/ΓΕΣΣΔΙΕΠ

.

Ο Διευθυντής του EKEO Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (πρωτοβάθμιος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής & Στρατιωτικών Επιστημών, Αν.Κοσμήτορας και Διευθυντής του τομέα Φυσικών Επιστημών της ΣΣΕ που υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού) ενώ στους νυν και τέως συνεργάτες και ερευνητές του EKEO συμπεριλαμβάνονται μέλη του Διδακτικού Προσωπικού της ΣΣΕ. Για τους λόγους αυτούς επισημαίνονται τα εξής: Οι απόψεις, αναλύσεις, μελέτες και δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO) είναι ανεξάρτητες από τη ΣΣΕ, το ΓΕΣ και το ΥΠΕΘΑ αφού το EKEO είναι ένα ανεξάρτητο, μη κρατικό κοινωφελές κέντρο επιστημονικών ερευνών που δεν υπάγεται στο ΥΠΕΘΑ στο ΓΕΣ η στη ΣΣΕ και φυσικά δεν εκπροσωπεί τις κρατικές αυτές δομές.

Σε ποιους απευθύνεται η «Αθηνά»

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων «Αθηνά» ως έγκυρος και ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας σε θέματα οπλικής, στρατιωτικής και αντιτρομοκρατικής επιστήμης  απευθύνεται:

Σε κάθε Έλληνα που θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει μια πανίσχυρη οπλική, αμυντική και αντιτρομοκρατική επιστήμη και τεχνολογία.
Σε κάθε Έλληνα που θέλει να μάθει με μαθηματική ακρίβεια τις επιπτώσεις και τον έλεγχο των πάσης φύσεως οπλικών, πολεμικών και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
Στα στελέχη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που αναζητούν μια έγκυρη πηγή πληροφόρησης και ειδήσεων
Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τους αποστράτους αυτών.
Στις Υγειονομικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας
Σε κάθε Δικαστική και Εισαγγελική Αρχή που αναζητεί έγκυρη και τεκμηριωμένη πραγματογνωμοσύνη
Στους Δικηγόρους που αναζητούν επιστημονικά στοιχεία και μια πλήρη βάση νομικών δεδομένων προκειμένου να τεκμηριώσουν την υπεράσπιση των πελατών τους
Στους Πολιτικούς που θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις και να νομοθετήσουν σε θέματα Εθνικής και Διεθνούς Ασφάλειας

 

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων είναι το μοναδικό Ελληνικό Ερευνητικό Ίδρυμα στο είδος του και ιδρύθηκε ακολουθώντας τα πρότυπα άλλων κορυφαίων ερευνητικών κέντρων ελέγχου όπλων της αλλοδαπής. Αποτελεί ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί ως κοινωφελές κέντρο επιστημονικών ερευνών σε θέματα Ελέγχου Όπλων, Εθνικής και Διεθνούς Ασφάλειας , επιδιώκει κοινωφελείς επιστημονικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και απονέμει υποτροφίες. Όλα τα έσοδα από τους διάφορους πόρους του διατίθενται για τις επιστημονικές-ερευνητικές του δραστηριότητες. Στα πλαίσια της κοινωφελούς της ερευνητικής της δραστηριότητας η «Αθηνά» διεξάγει μελέτες και μετρήσεις είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από πρόσκληση των συνδρομητών, δωρητών και ευεργετών του καθώς και μετά από πρόσκληση κάθε ιδιωτικού η δημοσίου φορέα που μπορεί να καλύψει τα έξοδα της σχετικής επιστημονικής έρευνας. Η Διεύθυνση Ερευνών της «Αθηνάς» καταθέτει στον ενδιαφερόμενο φορέα επιστημονική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που διεξήγαγε. Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων «Αθηνά» ως μη κερδοσκοπικό, μη κρατικό κέντρο επιστημονικών ερευνών δεν έχει δικούς του πόρους και περιουσία και φυσικά το ίδρυμα δεν έχει απολύτως καμία εμπορική, η επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το καταστατικό του. Η ιστοσελίδα του ιδρύματος μπορεί να προβάλλει αυθόρμητα φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με την Εθνική Άμυνα, την Εθνική-Διεθνή Ασφάλεια και τον Έλεγχο Όπλων. (Δείτε εδώ τους πόρους του ιδρύματος)

Οι επιστημονικές εκθέσεις του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων:

 • …αποτελούν επιστημονικές μελέτες τις οποίες η Διεύθυνση Ερευνών της «Αθηνάς» θα υποστηρίξει ενώπιον κάθε δημοσίου η ιδιωτικού φορέα καθώς και κάθε ανακριτικής, εισαγγελικής και δικαστικής αρχής.
 • …δεν αντικαθιστούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που σύμφωνα με τη νομοθεσία παρέχουν αποκλειστικά οι κρατικοί φορείς.
 • …δεν αποτελούν ιατρικές βεβαιώσεις, διαγνώσεις η συμβουλές. Στην περίπτωση που ο χρήστης των εκθέσεων αυτών θέλει να τις χρησιμοποιήσει για ιατρικούς σκοπούς η «Αθηνά» συνεργάζεται με εξειδικευμένους ιατρούς (ακτινολόγους, ογκολόγους κλπ) οι οποίοι είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Γενικά στοιχεία

EKEO ΕΚΕΟ EKEO ΕΚΕΟ EKEO ΕΚΕΟ EKEO ΕΚΕΟ Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων «Αθηνά» είναι ένας ανεξάρτητος ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας (αστική μη κερδοσκοπική εταιρία κοινωφελούς χαρακτήρα) ο οποίος ξεκίνησε αρχικά το 1998 ως ένα ερευνητικό πρόγραμμα από τον καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο κατά την παραμονή και διδασκαλία του στην Έδρα Ειδικών Όπλων και Ειδικών Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ). Οι σκοποί του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του που δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) είναι αυτοί που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας (Ν.3653/2008) περί ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων (άρθρο 2 παρ.ιβ και παρ. ιγ.). Η «Αθηνά» ιδρύθηκε μετά την κατάργηση της Έδρας Ειδικών Όπλων στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου με σκοπό να συνεχίσει να παρέχει στους Έλληνες πολίτες, στην Ελληνική κυβέρνηση και στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας επιστημονικές πληροφορίες, μελέτες και αναλύσεις σχετικά με όλα τα όπλα που αναπτύσσονται ραγδαία ανά τον κόσμο και καθορίζουν συχνά τις πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων. Τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών της «Αθηνάς» καθώς και οι επιστημονικές πληροφορίες που παρέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από κάθε Έλληνα πολίτη που ανησυχεί και θέλει να ενημερωθεί για την επιστήμη και την τεχνολογία των πάσης φύσεως όπλων καθώς και για τις επιπτώσεις τους.

Η «Αθηνά» διαθέτει ένα εξαιρετικού επιπέδου Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από προσωπικότητες του δημοσίου βίου της Ελλάδας, καθηγητές ΑΣΕΙ & ΑΕΙ, διακεκριμένους αποστράτους αξιωματικούς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στελέχη των ΜΜΕ κλπ. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της «Αθηνάς» γνωμοδοτεί για τα θέματα που αφορούν του σκοπούς της ενώ συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση και επίτευξη των επιστημονικών της στόχων.

Διευθυντής της «Αθηνάς» είναι ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος, πρωτοβάθμιος Καθηγητής και Διευθυντής του τομέα Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) ο οποίος δίνει κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό διαλέξεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του «EKEO» ενώ έχει επανειλημμένως βραβευθεί από την ηγεσία των Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων για το έργο του.

Η «Αθηνά» εδρεύει αρχικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μπορεί να διατηρεί παράρτημα και στην Αθήνα ενώ η έδρα της μπορεί να μεταβληθεί η να ιδρύονται νέα παραρτήματα της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας η του εξωτερικού.

Η σφραγίδα της «Αθηνάς» είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά τις λέξεις «Αθηνά» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ» (ακρωνύμιο «Αθηνά»-Ε.Κ.Ε.Ο.) και στο κέντρο αυτής φέρει απεικόνιση κεφαλής της αρχαίας θεάς Αθηνάς. Όλα τα έγγραφα της «Αθηνάς» φέρουν την επιγραφή «Αθηνά» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ» καθώς και το έμβλημα της (απεικόνιση κεφαλής αρχαίας θεάς Αθηνάς) ενώ για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και το περιεχόμενο της σφραγίδας μεταφράζονται στην αγγλική γλώσσα «Athena» «HELLENIC ARMS CONTROL CENTER» (ακρωνύμιο Athena-H.A.C.C).

Σκοποί της «Αθηνάς»

Α) Η επιστημονική έρευνα, μελέτη εκτίμηση, πρόληψη και αποκατάσταση των επιπτώσεων στην ΥΓΕΙΑ, στο ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, στον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ (και γενικά στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ και την ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ), των συμβατικών όπλων, των όπλων μαζικής καταστροφής και πάσης φύσεως πολεμικών, τρομοκρατικών και γενικά οπλικών δραστηριοτήτων καθώς και η ενημέρωση-επιμόρφωση της κοινής γνώμης για τις επιπτώσεις αυτές.

Β) Η εντατική προσπάθεια για την παγκόσμια και πλήρη κατάργηση των όπλων μαζικής καταστροφής, τη διεθνή ύφεση-ειρήνη και τον αφοπλισμό.

Γ) Η παροχή πάσης φύσεως βοήθειας και υποστήριξης θυμάτων πολεμικών, οπλικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Δ) Η μελέτη και η πρόληψη των επιπτώσεων των πάσης φύσεως όπλων και οπλικών δραστηριοτήτων στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

Ε) Η προστασία και υποστήριξη των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (και γενικά της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ), από τις επιπτώσεις των πάσης φύσεως όπλων και οπλικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΣΤ) Η επιστημονική μελέτη-επίβλεψη και ο επιστημονικός έλεγχος των ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ προκειμένου να διασφαλιστεί η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (και γενικά της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ)

Z) Η ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων σε θέματα Ελέγχου Όπλων και την παροχή σχετικών επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους (αναλύσεων, μετρήσεων, δοκιμών, πληροφόρησης, συμβουλών, προστασίας της ιδιοκτησίας και άλλες)

Ειδικότερα στους κοινωφελείς σκοπούς περιλαμβάνονται ακόμη

 • Η συγκέντρωση και αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού και τροφίμων στους πολεμόπληκτους λαούς.
 • Η επιστημονική υποστήριξη θυμάτων πολεμικών η οπλικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένου και του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
 • Η διεκδίκηση αποζημιώσεων προς όφελος των πάσης φύσεως θυμάτων χρήσης και διαχείρισης όπλων από τους χρήστες και διαχειριστές των όπλων αυτών.
 • Οργάνωση η συνδιοργάνωση συνεδρίων, συνδιασκέψεων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικού ενδιαφέροντος σε εθνικό η διεθνές επίπεδο επί θεμάτων ελέγχου όπλων και αφοπλισμού.
 • Συνεργασία με άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου ημεδαπά η αλλοδαπά για την προαγωγή των σκοπών του ιδρύματος
 • Συγκέντρωση, κωδικοποίηση αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των επιστημονικών πορισμάτων και πληροφοριών που αφορούν τους σκοπούς του κέντρου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η χορήγηση υποτροφιών και βραβείων για την προώθηση ερευνών και μελετών οι οποίες σχετίζονται με τους σκοπούς του ιδρύματος. Οι υποτροφίες θα χορηγούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Η εκπόνηση μελετών, ερευνών και πραγματογνωμοσύνης για φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου για κάθε θέμα που αφορά τις επιπτώσεις και τις συνέπειες πάσης φύσεων όπλων και των πάσης φύσεως φονικών οργάνων η δραστηριοτήτων.
 • Η εκπόνηση κοινωφελούς ακαδημαϊκής επιστημονικής έρευνας στις Θετικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στις Πολιτικές Επιστήμες, στη Διεθνολογία, στην Ιστορία και στην Κοινωνιολογία.
 • Η ίδρυση οργάνωση και λειτουργία ειδικά μελετημένων ινστιτούτων, εγκαταστάσεων και εργαστηρίων για την ανάπτυξη των κοινωφελών δραστηριοτήτων της Αθηνάς καθώς και η προμήθεια του κατάλληλου επιστημονικού εξοπλισμού.
 • Κάθε άλλο νόμιμο μέσο το οποίο θα κρίνονταν πρόσφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηνάς
 • Η εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών της Αθηνάς μπορεί να επιτευχθεί και με την επί τιμήματι χορήγηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποστήριξης από μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα με τα οποία μπορεί να συνεργάζεται η εταιρία.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της «Αθηνάς»

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της «Αθηνάς» έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στην λειτουργία της «Αθηνάς». Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου (τα οποία μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα η οι εκπρόσωποι αυτών) έχουν θητεία η οποία καθορίζεται ατομικά για κάθε μέλος. Αν τα έσοδα της «Αθηνάς» το επιτρέπουν ορισμένα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου μπορούν να αμείβονται από την εταιρία κατά το νόμο και τους όρους της σχετικής σύμβασης απασχολήσεώς τους.

Το επιστημονικό συμβούλιο γνωμοδοτεί (σε ολομέλεια η με τη μορφή επιμέρους επιτροπών που ορίζει ο Διευθυντής Ερευνών) για θέματα που αφορούν την «Αθηνά» και τα οποία παραπέμπονται σ’ αυτό από το Διευθυντή Ερευνών. Οι γνώμες των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου διατυπώνονται είτε κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων είτε με την αποστολή εγγράφων και μελετών στον Διευθυντή Ερευνών.

Οι γνώμες του επιστημονικού συμβουλίου δεν είναι δεσμευτικές για τις τελικές αποφάσεις της «Αθηνάς», η οποία δεν υποχρεούται να υιοθετήσει τις επιστημονικές απόψεις και τα πορίσματα του επιστημονικού συμβουλίου αλλά ούτε και φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτών από τρίτους.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν φέρουν απολύτως καμία νομική ευθύνη για τις δραστηριότητες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ και μπορούν να αποχωρούν από αυτό χωρίς καμία επίπτωση αφού ενημερώσουν εγγράφως τον Πρόεδρο του.

Ο εξοπλισμός της «Αθηνάς»

Η «Αθηνά» διαθέτει:

Σύγχρονο λογισμικό (software) προσομοίωσης συμβατικών όπλων, όπλων μαζικής καταστροφής και πάσης φύσεως πολεμικών, τρομοκρατικών και γενικά οπλικών δραστηριοτήτων και εκρήξεων.

Επιστημονική βιβλιοθήκη η οποία αποτελείται από εκατοντάδες δημοσιεύσεις, μελέτες και βιβλία Οπλικής Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ελέγχου Όπλων.

Ο ανιχνευτής γάμμα ακτινοβολίας ιωδιούχου νατρίου της «Αθηνάς»

Πλήρης βάση δεδομένων της νομοθεσίας, νομολογίας, των υπουργικών αποφάσεων και όλων των συναφών στοιχείων που αφορούν σε θέματα οπλικών, στρατιωτικών και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Ανιχνευτές-μετρητές ιονιστικής ακτινοβολίας ραδιολογικών και πυρηνικών όπλων (Ανιχνευτές ΝαΙ, Geiger-Muller κλπ).

Ανιχνευτές εκρηκτικών υλών και τοξικών ουσιών.

Ανιχνευτές-μετρητές της μη ιονιστικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν διάφορα οπλικά συστήματα (Φασματικοί αναλυτές).

Διεθνή ιστοσελίδα η οποία δημοσιεύει μελέτες των Ερευνητών της «Αθηνάς». Η ιστοσελίδα της «Αθηνάς» σύμφωνα με επίσημους καταμετρητές (e.g. Google) δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε μήνα οι οποίοι ενημερώνονται για θέματα ελέγχου όπλων.

Τηλεφωνικό αριθμό άμεσης παροχής πληροφοριών σε θέματα οπλικής, στρατιωτικής και αντιτρομοκρατικής επιστήμης.

.

Διακρίσεις και επιτεύγματα της «Αθηνάς»

 • Εγκατάσταση συστημάτων υπολογιστικής προσομοίωσης ειδικών όπλων στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (1998-2000)
 • Τιμητική διάκριση της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου για εξαίρετη διδασκαλία και έρευνα (1998)
 • Τεχνική ανάλυση των επιπτώσεων των όπλων εκφυλισμένου ουρανίου στα Βαλκάνια (δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό του πανεπιστημίου Princeton και μεταφράστηκε στα ρωσικά και κινέζικα)
 • Έκδοση επιστημονικής μονογραφίας 380 σελίδων σχετικά με τα όπλα εκφυλισμένου ουρανίου και τα ατυχήματα πυρηνικών όπλων.
 • Έκδοση επιστημονικής μονογραφίας 300 σελίδων σχετικά με θέματα ελέγχου όπλων .
 • Ηλεκτρονική έκδοση πέντε μονογραφιών στα μαθηματικά πολέμου και στα μοντέλα μάχης.
 • Βραβείο Έρευνας Πολεμικού Ναυτικού (2002)
 • Τεχνική ανάλυση των επιθέσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
 • Άμεση ταυτοποίηση της αναισθητικής ουσίας Φεντανύλ που χρησιμοποιήθηκε από τους Ρώσους κατά των τρομοκρατών στο Θέατρο της Μόσχας
 • Πλήρης τεχνική ανάλυση της τρομοκρατικής επίθεσης κατά της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Αθήνα (2007)
 • Κατασκευή ιστοσελίδας για την ενημέρωση της κοινής γνώμης την οποία επισκέπτονται μέχρι και 4.800 άτομα την ημέρα (μέγιστη τιμή το 2011 με επίσημη καταμέτρηση της Google). Καταγράφηκαν πάνω από 1.000.000 επισκέψεις το διάστημα (11.10.2010 έως 11.10.2012) εκ των οποίων περίπου 685.000 ήταν από επισκέπτες διαφορετικούς μεταξύ τους.
 • Ιστοκανάλι στο Youtube με ένα μέσο όρο πάνω από 80.000 προβολές βίντεο κάθε μήνα (91.000 Φεβρουάριος 2014!)
 • Ίδρυση (από το Διευθυντή του EKEO) του πανελληνίου πατριωτικού δικτύου στο facebook “ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ” που αποτελείται από χιλιάδες μέλη Ελλήνων Πολιτών.
 • Εκατοντάδες εμφανίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με τεχνικές αναλύσεις σε θέματα ελέγχου όπλων και αντιτρομοκρατίας (βλ. παλαιότερο ημερολόγιο στην ιστοσελίδα της «Αθηνάς»)
 • Συνεργασία με διεθνή ινστιτούτα ελέγχου όπλων και διεθνούς ασφάλειας
 • Επιστημονικός Σύμβουλος στρατιωτικών περιοδικών

Αποποίηση Ευθυνών

Οι επιστημονικές εκθέσεις/μελέτες/απόψεις του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων:

 • …Α) αποτελούν επιστημονικές εκθέσεις/μελέτες/απόψεις τις οποίες η Διεύθυνση Ερευνών της «Αθηνάς» θα υποστηρίξει ενώπιον κάθε δημοσίου η ιδιωτικού φορέα καθώς και κάθε ανακριτικής, εισαγγελικής και δικαστικής αρχής.
 • …Β) δεν αντικαθιστούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που σύμφωνα με τη νομοθεσία παρέχουν αποκλειστικά οι κρατικοί φορείς.
 • …Γ) δεν αποτελούν ιατρικές βεβαιώσεις, διαγνώσεις η συμβουλές. Στην περίπτωση που ο χρήστης των εκθέσεων αυτών θέλει να τις χρησιμοποιήσει για ιατρικούς σκοπούς η «Αθηνά» συνεργάζεται με εξειδικευμένους ιατρούς (ακτινολόγους, ογκολόγους κλπ) οι οποίοι είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
 • …Δ) όπως και όλες οι επιστημονικές εκθέσεις/μελέτες/απόψεις είναι υποκείμενες σε λάθη και αβλεψίες και δίνονται στη δημοσιότητα προκειμένου να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους φορείς και την επιστημονική κοινότητα.

Έχει γίνει κάθε προσπάθεια να παρατεθούν ακριβείς και ενημερωμένες εκθέσεις/μελέτες/απόψεις/πληροφορίες στις ιστοσελίδες της «Αθηνάς» στο διαδίκτυο (www.EKEO.gr, www.ArmsControl.eu, youtube ArmsControl.eu, facebook κλπ), παρ’ όλα αυτά λάθη και αβλεψίες μπορεί να συμβούν. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της «Αθηνάς», ο επισκέπτης-χρήστης αναλαμβάνει όλα τα ρίσκα σχετικά με αυτήν την χρήση. Η «Αθηνά» δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για λάθη, παραλείψεις στις πληροφορίες, ειδική, τυχαία, ή υποδειγματική βλάβη που απορρέουν, σε μέρος ή καθ’ολοκληρία, από την χρήση ή την εξάρτηση του επισκέπτη/χρήστη πάνω σε αυτό το υλικό.

Το υλικό και το περιεχόμενο που υπάρχει μέσα στις ιστοσελίδες της «Αθηνάς» σε καμία περίπτωση δεν προτίθεται να είναι υποκατάστατο της ιατρικής επαγγελματικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας. Οι χρήστες αυτών των ιστοσελίδων δεν θα πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες για τις δικές τους ανάγκες υγείας. Όλες οι εξειδικευμένες ιατρικές ερωτήσεις πρέπει να παρατίθενται σε ειδικό ιατρό-θεραπευτή.

Στις ιστοσελίδες μας υπάρχουν σκηνές βίας και φρίκης που σκοπό έχουν να αναδείξουν την πραγματική εικόνα του πολέμου, των οπλικών επιπτώσεων και γενικά της βίας και των εγκλημάτων. Οι επισκέπτες μας μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θέλουν να δουν τις εικόνες αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση το Κέντρο Ελέγχου Όπλων δε φέρει καμία ευθύνη αν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας εκτεθούν σε εικόνες, βίντεο η σχόλια που τους προκαλούς φρίκη και προσβάλλουν την αισθητική τους.

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (και τα ινστιτούτα του) δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή απεικόνιση, κατηγορηματική ή υποδειλούμενη, σε σχέση με την ακρίβεια ή την αρτιότητα, την χρονική ενημέρωση ή την χρησιμότητα εκθέσεων/μελετών/απόψεων, συμβουλών, υπηρεσιών και άλλων πληροφοριών πoυ εμπεριέχονται ή γίνεται μνεία αυτών μέσα στις ιστοσελίδες, για τις οποίες δεν υπάρχει ρητή αποδοχή από την Διεύθυνση της «Αθηνάς».

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την χρήση από εσάς των ιστοσελίδων του (και των περιεχομένων τους). Οι επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα θέματα υγείας και ασφάλειας, μεταβάλλονται μόνιμα. Καθόσον οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες ενημερώνονται περιοδικά, οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι οι πλέον ενημερωμένες χρονικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να μεταβάλλουμε τις πληροφορίες των σελίδων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ακόμη, το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων δεν είναι υπεύθυνο για πληροφορίες που περιέχονται σε διασυνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες (hyperlinks). Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων δεν δημιουργούν σχέση ιατρού – ασθενούς και δεν μας υποχρεώνουν να παρακολουθήσουμε ή να έρθουμε σε επαφή με επισκέπτες/χρήστες.

Σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση από εσάς των ιστοσελίδων, συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση η Διεύθυνση της «Αθηνάς», ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού του έχει αναμιχθεί στην κατασκευή, παραγωγή ή παράδοση οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή και άλλων ιστοσελίδων διασυνδεδεμένων σε αυτές τις ιστοσελίδες, είναι υπεύθυνο απέναντί σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο για αποφάσεις ή ενέργειες που έγιναν ή δεν έγιναν από εσάς στηριζόμενοι στην πληροφόρηση που εμπεριέχεται στις ιστοσελίδες.

Η ασφάλεια των πολιτών στηρίζεται στους κρατικούς φορείς (Σώματα Ασφαλείας, Ένοπλες Δυνάμεις κλπ) και αυτές είναι οι μοναδικές πηγές επίσημης ενημέρωσης για σχετικά θέματα ασφαλείας και οι πολίτες καλούνται να απευθύνονται στους φορείς αυτούς για να αναζητήσουν προστασία και ασφάλεια. Το ΕΚΕΟ δεν παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας (δεν είναι ΙΕΠΥΑ) αλλά εκπονεί επιστημονική έρευνα και με βάση αυτή παρέχει επιστημονικές εκθέσεις/μελέτες/απόψεις/πληροφορίες σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί παραπάνω.