1. Με βάση τους πίνακες βαθμολογίας και τα αποτελέσματα των υγειονομικών, ψυχοτεχνικών και αθλητικών εξετάσεων – δοκιμασιών, έχουν συνταχθεί οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων υποψηφίων ΕΠΟΠ.

2. Οι υποψήφιοι πληκτρολογώντας τον αριθμό της ταυτότητας τους στο αντίστοιχο πεδίο θα ενημερώνονται για τα παρακάτω:

α. Οι επιτυχόντες για τα συνολικά μόρια βαθμολόγησης και την ειδικότητα στην οποία επιλέχτηκαν.

β. Οι επιλαχόντες για τα συνολικά μόρια βαθμολόγησης.

γ. Οι αποτυχόντες τον λόγο αποτυχίας τους (Μη κατάλληλοι από υγειονομικές, ψυχοτεχνικές εξετάσεις – αποτυχόντες στην αθλητική δοκιμασία – μη παρουσιασθέντες στην επιλογική διαδικασία).

Δείτε τα αποτελέσματα πατώντας ΕΔΩ

3. Επιπλέον στο τέλος της ανακοίνωσης υπάρχει πίνακας, στον οποίο φαίνεται η βαθμολογία που συγκέντρωσε ο πρώτος και ο τελευταίος υποψήφιος επιτυχόντας (υψηλότερη – χαμηλότερη βαθμολογία) κατά ειδικότητα.

4. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ για οποιοδήποτε λόγο δεν ανευρίσκουν το ονοματεπώνυμό τους να επικοινωνούν με τα Γραφεία Σχέσεων ΥΕΘΑ – Κοινού Αθηνών (τηλ. 210 3630579- 210 3630081)- Β. Ελλάδος (τηλ. 2310 893237 – 2310 893238 – 2310 850060) ή το Στρατολογικό Γραφείο της περιοχής τους ή στα τηλ. 210 6553318 – 210 6553319 (ΓΕΣ/ΔΕΠ) για περαιτέρω πληροφορίες.

5. Οι επιτυχόντες οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Στρατολογικό Γραφείο του τόπου εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων (άνδρες) ή εγγραφής τους στα Δημοτολόγια (γυναίκες) προκειμένου να ενημερωθούν για το Κέντρο Παρουσιάσεως και να εφοδιαστούν με Σημείωμα Κατάταξης ΕΠΟΠ.

6. Η κατάταξη των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί την 14η Απριλίου 2010 και παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών, προκειμένου να παρουσιασθούν όσοι εμποδίστηκαν αποδεδειγμένα από λόγους ανώτερης βίας.

7. Από τους επιλαχόντες θα κληθούν για κατάταξη με επείγουσα ατομική πρόσκληση υποψήφιοι ισάριθμοι για τη κάλυψη κενών θέσεων (όσων δεν παρουσιάσθηκαν καθόλου ή παρουσιάσθηκαν εκπρόθεσμα ή αποχώρησαν πριν από την ορκωμοσία) από τον πίνακα επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου να παρουσιασθούν για κατάταξη, θεωρώντας τους αποχωρούντες ως μηδέποτε παρουσιασθέντες.
Ανάκληση της αποχώρησης δεν μπορεί να γίνει.

8. Μετά την κατάταξή τους οι ΕΠ.ΟΠ., θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δείτε τον πίνακα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΓ.-ΕΛΑΧ.) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠ.ΟΠ ΚΑΤΑ ΟΠΛΟ – ΣΩΜΑ

ΠΗΓΗ:ΓΕΣ

Κάντε ένα σχόλιο