Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Προκηρύσσουμε τις παρακάτω τρεις (3) διοικητικές θέσεις Εξωτερικού, οι οποίες πρόκειται να πληρωθούν κατά το έτος 2010, με επιλογή πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, ήτοι:
α. Γραφείο Προμηθειών Παρισίων
β. Γραφείο ΣΑ/ΣΕΒΑΣ (Βρυξέλλες)
γ. Γραφείο ΜΑ/ΒΑΣ (Βρυξέλλες)
Κατεβάστε την προκήρυξη

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο