Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι το ΚΥΣΕΑ με απόφασή του, προέβη στην τοποθέτηση των Αντιστρατήγων – Αντιναυάρχων – Αντιπτεράρχων και Υποπτεράρχων, όπως παρακάτω:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Παπαδάκη Σπυρίδωνα, ως Διοικητή 1ης Στρατιάς.

(2) Τον Αντιστράτηγο Λυμπέρη Δημήτριο, ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού και Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(3) Τον Αντιστράτηγο Μπασδάνη Ιωάννη, ως Διοικητή Α’ ΣΣ.

(4) Τον Αντιστράτηγο Ρουσάκη Θεόκλητο, ως Διοικητή Β’ ΣΣ.

(5) Τον Αντιστράτηγο Νακόπουλο Γεώργιο, ως Διοικητή Γ΄ΣΣ / NDC – GR.

(6) Τον Αντιστράτηγο Αγγελούδη Δημήτριο, ως Διοικητή Δ’ ΣΣ.

(7) Τον Αντιστράτηγο Ζάρα Ιωάννη, ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.

(8) Τον Αντιστράτηγο Θεοφανίδη Κωνσταντίνο, ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

(9) Τον Αντιστράτηγο Τσολακίδη Παναγιώτη, ως Α’ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(10) Τον Αντιστράτηγο Ξιφαρά Σαμπάτη, ως Υπαρχηγό Επιτελείου ΓΕΕΘΑ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Δημητριάδη Γεώργιο, ως Αρχηγό Στόλου.

(2) Τον Αντιναύαρχο Ορφανό Ιωάννη, ως Υπαρχηγό Στρατηγείου ΓΕΕΘΑ.

(3) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Χατζηδάκη Φωκίων, ως Γενικό Επιθεωρητή Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ).

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Ατματζάκη Αντώνιο, ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητή CAOC – 7 (COMBINED AIR OPERATION CENTER).

(2) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Δούμου Γεώργιο, ως Διοικητή ΣΕΘΑ.

(3) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Τσαντηράκη Αντώνιο, ως Διοικητή ΔΑΥ.

(4) Τον Υποπτέραρχο (ΜΗ) Λέλλα Αχιλλέα, ως Γενικό Επιθεωρητή Πολεμικής Aεροπορίας.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο