Η θερμοπυρηνική βόμβα των ΗΠΑ που έπεσε στο ατύχημα του Πάλομαρ της Ισπανίας (μετά τον εντοπισμό της)

Τα πυρηνικά όπλα των μεγάλων δυνάμεων έχουν επιμερισθεί σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεών τους: Στρατό Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία. Ο κίνδυνος των ατυχημάτων πυρηνικών όπλων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων πυρηνικών οπλοστασίων που έχει μελετηθεί επισταμένα από το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων.
Η ορολογία των ατυχημάτων πυρηνικών όπλων που χρησιμοποιεί το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ είναι η εξής:

Ατύχημα πυρηνικών όπλων είναι κάθε επεισόδιο που αφορά πυρηνικά όπλα η εξαρτήματά τους και έχει ένα η περισσότερα από τα εξής αποτελέσματα:

 • Ακούσια η μη εξουσιοδοτημένη εκτόξευση, πυροδότηση η χρήση ενός πυρηνικού οπλικού συστήματος από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ η συμμάχων τους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο
 • Πυρηνική πυροδότηση, μη πυρηνική πυροδότηση η ανάφλεξη ενός πυρηνικού όπλου η ραδιολογικού του εξαρτήματος. Στην κατηγορία αυτή ατυχημάτων ανήκουν τα πλήρως συναρμολογημένα όπλα, τα αποσυναρμολογημένα όπλα και τα επιμέρους εξαρτήματά τους.
 • Ραδιολογική μόλυνση της περιοχής
 • Αρπαγή, κλοπή η απώλεια πυρηνικών όπλων η εξαρτημάτων τους συμπεριλαμβανομένης και της αβαρίας
 • Πρόκληση δημόσιου κινδύνου άμεσου η έμμεσου

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επικρατήσει η ορολογία που χρησιμοποιεί το αμερικανικό Ναυτικό για τα ατυχήματα πυρηνικών όπλων και συνεπώς αξίζει να τη δούμε συνοπτικά λόγω των συχνών αναφορών της από τα διεθνή ΜΜΕ:

Πυρηνολάμψη

Κάθε ακούσια πυρηνική έκρηξη (οποιασδήποτε απόδοσης) του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πυρηνικό πόλεμο

Σπασμένο βέλος

Κάθε ακούσια πυρηνική έκρηξη η ραδιολογική έκρηξη η οποία όμως δεν προκαλεί κανένα κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Στην κατηγορία αυτή εντάσονται τα εξής περιστατικά:

 • Χημική έκρηξη σε πυρηνικό όπλο
 • Πάσης φύσεως ραδιολογική μόλυνση της γύρω περιοχής από το σχάσιμο υλικό της κεφαλής.
 • Αρπαγή, κλοπή η απώλεια πυρηνικού όπλου η εξαρτημάτων του (ακόμη και ως αβαρία).
 • Πρόκληση πάσης φύσεως δημοσίου κινδύνου άμεσου η έμμεσου.
 • Ακούσια η μη εξουσιοδοτημένη εκτόξευση, πυροδότηση η χρήση ενός πυρηνικού οπλικού συστήματος από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ η συμμάχων τους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο
 • Πυρηνική πυροδότηση, μη πυρηνική πυροδότηση η ανάφλεξη ενός πυρηνικού όπλου η ραδιολογικού του εξαρτήματος. Στην κατηγορία αυτή ατυχημάτων ανήκουν τα πλήρως συναρμολογημένα όπλα, τα αποσυναρμολογημένα όπλα και τα επιμέρους εξαρτήματά τους.
 • Ραδιολογική μόλυνση της περιοχής
 • Αρπαγή, κλοπή η απώλεια πυρηνικών όπλων η εξαρτημάτων τους συμπεριλαμβανομένης και της αβαρίας
 • Πρόκληση δημόσιου κινδύνου άμεσου η έμμεσου

Λυγισμένο Δόρυ

Κάθε άλλο επεισόδιο σχετικό με τα πυρηνικά όπλα που όμως δεν σχετίζεται με εκρήξεις και πιθανότητες πρόκλησης πολέμου.

Στομωμένο Ξίφος

Κάθε επεισόδιο σχετικά με τα πυρηνικά όπλα που όμως είναι πολύ μικρής σημασίας για να προκαλέσει συναγερμό.

Ξεθωριασμένος Γίγας

Κάθε ατύχημα που σχετίζεται με πυρηνικούς αντιδραστήρες η ραδιολογικά ατυχήματα υλικών και συσκευών που χρησιμοποιούνται από το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο βιβλίο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Κάντε ένα σχόλιο