Ο Υπτγος Γεώργιος Μπασιακούλης είναι ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 7 Μαρτίου 2010. Γεννήθηκε στη Φλώρινα το Νοέμβριο του 1957. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1975 από την οποία αποφοίτησε το 1979 ονομασθείς Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.
Αποφοίτησε επιτυχώς από τα Σχολεία Βασικής και Προκεχωρημένης εκπαίδευσης του Πυροβολικού, την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε ως Διοικητής Πυροβολαρχίας, ως Διοικητής Μοίρας και ως Επιτελής σε Μονάδες και Διοικήσεις Πυροβολικού.
Επιπλέον υπηρέτησε, ως Επιτελής στη Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ, στη θέση τρεχουσών πληροφοριών του Στρατιωτικού Επιτελείου της Δυτικοευρωπαϊκής και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, καθώς και ως Εθνικός αντιπρόσωπος στο Νατοϊκό Στρατηγείο SACT (Supreme Allied Command Transformation), στο Norfolk των ΗΠΑ.
Ως ανώτατος αξκός διετέλεσε, Διευθυντής του Κέντρου Χειρισμού Κρίσεων του ΓΕΕΘΑ και Διοικητής της Σχολής Πυροβολικού.
Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα στρατιωτικά μετάλλια και παράσημα του βαθμού του.
Μιλάει την αγγλική γλώσσα.
Ο Υποστράτηγος Γεώργιος Μπασιακούλης είναι παντρεμένος και έχει δύο υιούς.

Διαβάστε την ημερησία διαταγή του Στρατηγού την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του

Κάντε ένα σχόλιο