Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετήσιων κρίσεων Αντιστρατήγων Στρατού Ξηράς έτους 2010−2011, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με την υπ’ αριθμό 1/Σ.4/2010 απόφασή του:

Διατηρητέων Αντιστρατήγων:

Πεζικού Παπαδάκη Σπυρίδωνα του Εμμανουήλ (ΑΜ:40293)

Μηχανικού Λυμπέρη Δημητρίου του Θεοδώρου (ΑΜ:40373)

Ιππικού Τεθωρακισμένων Ξιφαρά Σαμπάτη του Μιχαήλ (ΑΜ:40685)

Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοφανίδη Κωνσταντίνου του Θεοφάνη (ΑΜ:40748)

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Αντιστρατήγων:

Πεζικού Νάση Στυλιανού του Βασιλείου (ΑΜ:39958)

Πυροβολικού Κατή Κωνσταντίνου του Ιωάννη (ΑΜ:40338)

Πυροβολικού Κολέτσου Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ:40369)

Πεζικού Ταμουρίδη Γεωργίου του Χρήστου (ΑΜ:40382)

Πυροβολικού Γιαννόπουλου Παναγιώτη του Δημητρίου (ΑΜ:40655)

Πεζικού Κούκουζα Ευαγγέλου του Αντωνίου (ΑΜ:40679)

Τίθενται, σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 21 και της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.2439/96, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας, οι παρακάτω

Αντιστράτηγοι:

Πεζικού Νάσης Στυλιανός του Βασιλείου (ΑΜ:39958), που γεννήθηκε το έτος 1952 στον Πολύγυρο Ιωαννίνων. Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου Διοικητή της 1ης Στρατιάς.

1 Μαρτίου 2010

Πυροβολικού Κατής Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ:40338), που γεννήθηκε το έτος 1954 στο Προσήλιο Βοιωτίας. Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Διοικητή του Α΄ Σώματος Στρατού.

Πυροβολικού Κολέτσος Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ:40369), που γεννήθηκε το έτος 1953 στην Αθήνα Αττικής. Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Διοικητή της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού.

Πεζικού Ταμουρίδης Γεώργιος του Χρήστου (ΑΜ:40382), που γεννήθηκε το έτος 1953 στην Πυλαία Έβρου. Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Α΄ Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Πυροβολικού Γιαννόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου (ΑΜ:40655), που γεννήθηκε το έτος 1954 στην Αθήνα Αττικής. Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού Επιτελείου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης.

Πεζικού Κούκουζας Ευάγγελος του Αντωνίου (ΑΜ:40679), που γεννήθηκε το έτος 1953 στα Βασιλικά Ευβοίας. Σ’ αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Διοικητή της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2/859604/1−3−2010).

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 01−03−2010 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2010−11, Αντιναυάρχου και Υποναυάρχων του Πολεμικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), με την υπ’ αριθ. 2 από 01−03−2010 απόφαση της 46ης Συνεδρίασής του:

α. Πίνακας, «Διατηρητέων», Υποναυάρχων Μαχίμων:

(1)

Δημητριάδη Γεώργιου του Νικολάου (ΑΜ−1506)

(2)

Ορφανού Ιωάννη του Εμμανουήλ (ΑΜ−1510)

(3)

Γκιώνη Κωνσταντίνου του Πέτρου (ΑΜ−1515)

(4)

Ευσταθίου Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ−1527)

β. Πίνακας, «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», Υποναυάρχων Μαχίμων:

(1)

Ραδίτσα Παναγιώτη του Στυλιανού (ΑΜ−1497)

(2)

Βαζαίου Νικόλαου του Ιάκωβου (ΑΜ−1483)

(3)

Παπαγιαννίδη Δημήτριου του Βασιλείου (ΑΜ−1499)

(4) Κατσαρού Χρήστου του Ζήση (ΑΜ−1525).

γ. Πίνακας, «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», Αντιναυάρχου Μηχανικού, Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ−Μ−524).

δ. Πίνακας, «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», Υποναυάρχου Μηχανικού, Βορριά Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ−Μ−541).

ε. Πίνακας, «Διατηρητέου», Υποναυάρχου Μηχανικού, Χατζηδάκη Φωκίωνα του Ελευθερίου (ΑΜ−Μ−549).

στ. Πίνακας, «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», Υποναυάρχου Οικονομικού, Καραλή Δημήτριου του Ανδρέα (ΑΜ−Ο−470).

ζ. Πίνακας, «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», Υποναυάρχου Υγειονομικού/Ιατρού, Παναγόπουλου Ιωάννη του Ανδρέα (ΑΜ−ΥΙ−192).

Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 18, 21 (παράγραφος 3δ) και 22 του Ν.2439/1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε, με το άρθρο 15 του Ν.2984/2002, οι παρακάτω ανώτατοι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, σε τακτική κρίση έτους 2010−11, με την υπ’ αριθ. 2 από 01−03−2010 απόφαση, της 4ης Συνεδρίασής του, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

α. Με το βαθμό που φέρει, ο Αντιναύαρχος, Μηχανικός, Κόλλιας Παναγιώτης του Γεωργίου, (ΑΜ−Μ−524), που γεννήθηκε το έτος 1954, στην Αθήνα του Νομού Αττικής, β. Με το βαθμό του Αντιναυάρχου σε αποστρατεία, οι παρακάτω Υποναύαρχοι: (1) Μάχιμοι:

(α) Ραδίτσας Παναγιώτης του Στυλιανού (ΑΜ−1497), που γεννήθηκε το έτος 1955, στον Πειραιά του Νομού Αττικής.

(β) Βαζαίος Νικόλαος του Ιακώβου (ΑΜ−1483), που γεννήθηκε το έτος 1955, στη Ν. Νάξο του Νομού Κυκλάδων.

(γ) Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Βασιλείου (ΑΜ−1499), που γεννήθηκε το έτος 1954, στη Μυτιλήνη του Νομού Λέσβου.

(δ) Κατσαρός Χρήστος του Ζήση (ΑΜ−1525), που γεννήθηκε το έτος 1956, στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

(2)

Μηχανικός, Βορριάς Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜΜ−541), που γεννήθηκε το έτος 1955, στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

(3)

Οικονομικού, Καραλής Δημήτριος του Ανδρέα, (ΑΜΟ−470), που γεννήθηκε το έτος 1955, στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

(4)

Υγειονομικού/Ιατρός, Παναγόπουλος Ιωάννης του Ανδρέα, (ΑΜ−ΥΙ−192), που γεννήθηκε το έτος 1949, στο Λέχαιο του Νομού Κορινθίας.

Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι Ανώτατοι Αξιωματικοί, εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.Δ. 1400/1973.

Διατηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 22 του Ν. 2439/1996 και του άρθρου 15 του Ν. 2984/2002, επί τιμή τον τίτλο της θέσης τους, οι παρακάτω αποστρατευόμενοι ανώτατοι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού:

α. Αντιναύαρχος Μηχανικός, Κόλλιας Παναγιώτης του Γεωργίου, (ΑΜ−Μ−524), επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής του Πολεμικού Ναυτικού.

β. Υποναύαρχος, Μάχιμος, Ραδίτσας Παναγιώτης του Στυλιανού (ΑΜ−1497), επίτιμος Διευθυντής Κλάδου Πόρων του Στρατηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού NATO.

γ. Υποναύαρχος, Μάχιμος, Βαζαίος Νικόλαος του Ιακώβου (ΑΜ−1483), επίτιμος Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

δ. Υποναύαρχος, Μάχιμος, Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Βασιλείου (ΑΜ−1499), επίτιμος Διοικητής Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.

ε. Υποναύαρχος, Μάχιμος, Κατσαρός Χρήστος του Ζήση (ΑΜ−1525), επίτιμος Β΄ Βοηθός Επιτελάρχη Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

στ. Υποναύαρχος, Μηχανικός, Βορριάς Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ−Μ−541), επίτιμος Διευθυντής Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφοριών Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ζ. Υποναύαρχος, Οικονομικού, Καραλής Δημήτριος του Ανδρέα, (ΑΜ−Ο−470), επίτιμος Διοικητής Κέντρου Εφοδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού.

η. Υποναύαρχος Υγειονομικού/Ιατρός, Παναγόπουλος Ιωάννης του Ανδρέα, (ΑΜ−ΥΙ−192), επίτιμος Διευθυντής Υγειονομικού, Γενικού Επιτελείου Πολεμικού Ναυτικού.

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, την 1−3−2010 κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 1400/1973 και του Ν. 2439/1996:

Κυρώνονται, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2010−2011, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 2439/1996, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Αντιπτέραρχων: Ιπτάμενων:

Καλαμάτα Κωνσταντίνου του Αλέξανδρου (10798)

Πατσαντάρα Ιωάννη του Λάμπρου (10800)

Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών Κουνέλη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (10483)

Διατηρητέων Υποπτέραρχων:

Ιπτάμενων:

Ατματζάκη Αντώνιου του Γεώργιου (11560)

Δούμου Γεώργιου του Αλέξανδρου (11561)

Τσαντηράκη Αντώνιου του Βλάσιου (11563)

Χαρίτου Χρήστου του Στέργιου (11573)

Πέτρουλα Κωνσταντίνου του Γεώργιου (11587)

Βενέτη Ηλία του Χρήστου (11954)

Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Λέλλα Αχιλλέα του Έκτορα (12024)

Οικονομικού Λάτσιου Ευάγγελου του Γεωργίου (10642)

Ιατρού Καβασακάλη Σταύρου του Γεώργιου (9156)

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποπτέραρχων:

Ιπτάμενων:

Βλαχάβα Κωνσταντίνου του Γεώργιου (10812)

Ιατρίδη Κωνσταντίνου του Βασίλειου (10817)

Αθανασόπουλου Αθανάσιου του Αχιλλέα (11574)

Διαμαντίδη Χρήστου του Ευάγγελου (11582)

Φλέσσα Ευάγγελου του Ταξιάρχη (11617)

Κοντογιάννη Ιωάννη του Ζήση (11955)

Πρεζεράκου Γρηγόριου του Ηλία (11960)

Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γιαννιτσόπουλου Θεόδωρου του Νικόλαου (12022)

Ελεγκτή Αεράμυνας Λύρη Νικόλαου του Παναγιώτη (11648)

Ιατρού Παπασάββα Παντελή του Ιωάννη (8439)

Προακτέων στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία, Υποπτέραρχων:

Ιπτάμενων:

Βλαχάβα Κωνσταντίνου του Γεώργιου (10812)

Ιατρίδη Κωνσταντίνου του Βασίλειου (10817)

Αθανασόπουλου Αθανάσιου του Αχιλλέα (11574)

Διαμαντίδη Χρήστου του Ευάγγελου (11582)

Φλέσσα Ευάγγελου του Ταξιάρχη (11617)

Κοντογιάννη Ιωάννη του Ζήση (11955)

Πρεζεράκου Γρηγόριου του Ηλία (11960)

Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γιαννιτσόπουλου Θεόδωρου του Νικόλαου (12022)

Ελεγκτή Αεράμυνας Λύρη Νικόλαου του Παναγιώτη (11648)

Ιατρού Παπασάββα Παντελή του Ιωάννη (8439)

Τίθενται, σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 8 και 21 παρ. 3 του Ν. 2439/1996, οι παρακάτω Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας:

Αντιπτέραρχοι:

Ιπτάμενοι:

Καλαμάτας Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου (10798), που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Αλίαρτο Λειβαδιάς, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο οποίος διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διοικητή Σχολής Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Πατσαντάρας Ιωάννης του Λάμπρου (10800), που γεννήθηκε το έτος 1954 στην Αράχωβα Βοιωτίας, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο οποίος διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Αρχηγού Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών Κουνέλης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (10483), που γεννήθηκε το έτος 1954 στη Θεσσαλονίκη, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο οποίος διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Γενικού Επιθεωρητή Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Υποπτέραρχοι:

Ιπτάμενοι:

Βλαχάβας Κωνσταντίνος του Γεώργιου (10812), που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Κόρινθο, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διοικητή Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Ιατρίδης Κωνσταντίνος του Βασίλειου (10817), που γεννήθηκε το έτος 1954 στην Ξυλαγανή Ροδόπης, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διοικητή Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Αχιλλέα (11574), που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Ζάππειο Λάρισας, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Α΄ Βοηθού Επιτελάρχη Στρατηγείου Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Διαμαντίδης Χρήστος του Ευάγγελου (11582), που γεννήθηκε το έτος 1956 στον Πέπλο Έβρου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διευθυντή Α΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Φλέσσας Ευάγγελος του Ταξιάρχη (11617), που γεννήθηκε το έτος 1955 στη Δράμα, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διευθυντή Κλάδου Πόρων Επιτελείου Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Κοντογιάννης Ιωάννης του Ζήση (11955), που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Λάρισα, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διευθυντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Πρεζεράκος Γρηγόριος του Ηλία (11960), που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Λάρισα, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διοικητή Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος του Νικόλαου (12022), που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Βεγόρα Φλώρινας, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διευθυντή Γ΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Ελεγκτής Αεράμυνας Λύρης Νικόλαος του Παναγιώτη (11648), που γεννήθηκε το έτος 1953 στον Πειραιά Αττικής, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διευθυντή Διεύθυνσης Επιθεώρησης Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Ιατρός Παπασάββας Παντελής του Ιωάννη (8439), που γεννήθηκε το έτος 1948 στη Ανάληψη Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Ο ανωτέρω προάγεται στο βαθμό του Αντιπτέραρχου στην αποστρατεία και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Διευθυντή Διεύθυνσης Υγειονομικού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1, 2, 6, 7 και 8 του Ν. 2439/1996.

Οι παραπάνω Αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.Δ.1400/1973.

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 1 Μαρτίου 2010, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν:

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2439/1996, τον πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2010−2011, που συνέταξε το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων με την υπ’ αριθ. 4/Σ.4η/ 1−3−2010 απόφασή του, ως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του υποστρατήγου Στρατολογικού Πούλου Γεώργιου του Φίλιππου, AM: 42166.

Αποστρατεύουμε αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 21 και της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2439/1996, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 2984/2002, με το βαθμό του αντιστράτηγου σε αποστρατεία τον υποστράτηγο Στρατολογικού Πούλο Γεώργιο του Φίλιππου, AM: 42166, που γεννήθηκε το 1954 στον Πειραιά και κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/Σ.4η/ 1−3−2010 απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και στη συνέχεια προακτέος και εγγράφουμε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.Δ. 1400/73, στα στελέχη της εφεδρείας.

Σε αυτόν απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Διευθυντή Διευθύνσεως Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/859591/1−3−2010).

Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 01 Μαρτίου 2010 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2439/96:

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 23 του Ν.2439/1996, ο παρακάτω πίνακας τακτικής ετήσιας κρίσεως μονίμων από την εφεδρεία Αντιστράτηγων Όπλων Στρατού Ξηράς, για το έτος 2010−2011, που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με την υπ’ αριθμό 5/Σ.4η/2010 απόφασή του:

Διατηρητέων Ανστιστρατήγων

Πεζικού Τσιμόγιαννη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, (ΑΜ:38707)

Πεζικού Τσεγάνη Αθανασίου του Γεωργίου, (ΑΜ:38990)

Πεζικού Τσαλικίδη Πέτρου του Νικολάου, (ΑΜ:39331)

Πεζικού Ζάρα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, (ΑΜ:39424)

Πεζικού Ψυκάκου Θεοδώρου του Γεωργίου, (ΑΜ:40035)

Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαστραντώνη Νικολάου του Μιχαήλ, (ΑΜ:38954).

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 01−03−2010 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2009−10, Αντιναυάρχου και Υποναυάρχων Μονίμων εξ’ Εφέδρων του Πολεμικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με την υπ’ αριθ. 6 από 01−03−2010 απόφαση, της 4ης Συνεδρίασής του, όπως παρακάτω:

α. Πίνακας, «Διατηρητέου», Αντιναυάρχου Μαχίμου, Κουρκούλη Δημήτριου του Λάμπρου (ΑΜ−1455).

β. Πίνακας, «Διατηρητέων», Υποναυάρχων Μαχίμων:

(1)

Ξύτσα Κωνσταντίνου του Λάμπρου (ΑΜ−1284)

(2)

Μακρή Αντώνιου του Κυριάκου (ΑΜ−1479)

(3) Παναγόπουλου Αθανάσιου του Σωτηρίου (ΑΜ1502)

γ. Πίνακας, «Διατηρητέου», Υποναυάρχου Οικονομικού, Λύγουρη Χρήστου του Γεωργίου (ΑΜ−Ο−254).

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, την 1−3−2010 κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 1400/1973 και του Ν. 2439/1996:

Κυρώνονται, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων, Μόνιμων εξ Εφεδρείας Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2010−2011, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 23 παρ. 5 του Ν. 2439/1996, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων:

Διατηρητέων Αντιπτέραρχων Ιπτάμενων:

Τσιγαρά Αλέξανδρου του Νικόλαου (9961)

Μενάγια Ιωάννη του Χαράλαμπου (9977)

Μανδύλη Δημήτριου του Γεώργιου (10443)

Διατηρητέων Υποπτέραρχων Ιπτάμενων:

Ποντίδα Νικόλαου του Λουκά (5142)

Κάτρη Ηλία του Νικόλαου (5152)

Μητροκώτσα Αντώνιου του Δημήτριου (6995)

Στεργίου Ζήσιμου του Σταύρου (7010)

Δέμη Αναστάσιου του Δημήτριου (8308)

Τζιτζιμπάση Παντελή του Πολυχρόνη (8862)

Κατσίμπρα Αναστάσιου του Γεώργιου (11584)

Διατηρητέου Υποπτέραρχου Μηχανικού Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Παπαπροκοπίου Νικόλαου του Δημήτριου (9117)

Διατηρητέου Υποπτέραρχου Οικονομικού Ριτσούδη Ηλία του Μαρίνου (10054)

Κάντε ένα σχόλιο