Εγκρίθηκε ο χαρακτηρισμός της συμμετοχής, από 1−1−2010, των Μονάδων του Π.Ν. στην Επιχείρηση «OCEAN SHIELD» στην περιοχή Επιχειρήσεων, που καθορίζεται στις ειδικές διαταγές, ως «Ειδική Αποστολή για Επιχειρήσεις», για το διάστημα που οι συμμετέχουσες Ναυτικές Μονάδες ευρίσκονται εν όρμω ή εν πλω στο πλαίσιο της εν λόγω Επιχειρήσεως. Για αποζημιώσεις και τροφοδοσία του συνόλου του προσωπικού που επιβαίνει στο πλοίο εν όρμω και εν πλω, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε περίπου 1.170.000€ για το τρέχον έτος και σε βάθος διετίας με αντίστοιχο περίπου ύψος επιβάρυνσης ανά έτος. (Αποζημίωση 1.020.960€, τροφοδοσία 149.040€)

Κάντε ένα σχόλιο