Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος που συνέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 23 Μαρτίου 2010 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

Α. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος:
Πίνακας Α΄
«Προακτέων»

 1. Τσιαδής Δημήτριος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 694)
 2. Μαστοράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 695)
 3. Δημητρίου Ιωάννης του Αριστείδη (Α.Μ. 700)
 4. Αδάμ Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 701)
 5. Θεμέλαρος Νικόλαος του Αντωνίου (Α.Μ. 702)
 6. Ροΐδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 714)
 7. Αρμύρας Ιωάννης του Ευαγγέλου (Α.Μ. 721)
 8. Σαλβάνος Αριστοτέλης του Αρίσταρχου (Α.Μ. 722)
 9. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου (Α.Μ. 724)

10. Ματσάγγος Αχιλλέας του Δημητρίου (Α.Μ. 728)

11. Χονδρονάσιος Αθανάσιος του Αποστόλου (Α.Μ. 729)

12. Σταυριδόπουλος Θρασύβουλος του Μεθοδίου (Α.Μ. 730)

13. Τσακαμής Κωνσταντίνος του Ανδρέα (Α.Μ. 731)

14. Μπούρας Γεώργιος του Θεοδώρου (Α.Μ. 733)

15. Αναγιάννης Ευστάθιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 736)

16. Σιέττος Βασίλειος του Παναγιώτη (Α.Μ. 737)

17. Φωτόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 723)

18. Πετρόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου (Α.Μ. 738)

19. Μπουμπόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου (Α.Μ. 739)

20. Μπατσολάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 740)

21. Σέργης Ιάκωβος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 741)

22. Πατρινός Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 743)

23. Τσάντζαλος Ευάγγελος του Περικλή (Α.Μ. 746)

24. Τσαγκάρης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Α.Μ. 747)

25. Αποστολής Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 749)

26. Σπανάκος Νικόλαος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 750)

27. Σαρηγιάννης Γεώργιος του Αντωνίου (Α.Μ. 751)

28. Νικητάκης Σπυρίδων του Γεωργίου (Α.Μ. 752)

29. Συβίτος Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 753)

30. Νικολάτος Νικόλαος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 754)

31. Κλιάρης Θεόδωρος του Ευσταθίου (Α.Μ. 758)

32. Δεληγιάννης Χαράλαμπος του Αγγελή (Α.Μ. 759)

33. Δουδουντσάκης Λάζαρος του Ιωάννη (Α.Μ. 760)

34. Κυβέλος Ευάγγελος του Θεοδώρου (Α.Μ. 761)

35. Βαφείδης Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 767)

36. Κατσόγιαννος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 768)

37. Κουτρολίκος Ευάγγελος του Δημητρίου (Α.Μ. 771)

38. Μπαρκάτσας Γεώργιος του Αναστασίου (Α.Μ. 773)

39. Αλαφάκης Νικόλαος του Σταματίου (Α.Μ. 774)

40. Παρτσάφας Στυλιανός του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 776)

41. Υφαντής Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 777)

42. Καραγεωργόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 778)

43. Χατζόπουλος Χρήστος του Θεοδώρου (Α.Μ. 779)

44. Κρυονερίτης Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 780)

45. Ζησιμάτος Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 781)

46. Πάππος Αντώνιος του Αναστασίου (Α.Μ. 782)

47. Βιδάλης Αντώνιος του Ιωάννη (Α.Μ. 783)

48. Αμαραντίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 785)

49. Πρώϊας Ζήσης του Μιχαήλ (Α.Μ. 787)

Πίνακας Β΄
«Παραμενόντων στον αυτό βαθμό»

 1. Εμμανουηλίδης Παντελής του Γεωργίου (Α.Μ. 727)
 2. Ζαρταλούδης Ανδρέας του Παύλου (Α.Μ. 766)
 3. Γεωργέλος Νικόλαος του Αθανασίου (Α.Μ. 772)

Πίνακας Γ΄ «Ευδοκίμως Τερματισάντων την σταδιοδρομία τους» Δάρας Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 718)

Πίνακας Δ΄

«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Β. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος Τεχνικούς:

Πίνακας Α΄ «Προακτέων»

 1. Δασκαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ.Ε 31)
 2. Στρουμπής Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ.Ε 34)
 3. Μπασδάνη−Θεοφάνη Ελένη του Ιωάννη (Α.Μ.Ε 40)
  1. Τσαντήλα−Δημοπούλου Όλγα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε 41)
   1. Τζιρίτης Δημόκριτος του Ιωάννη (Α.Μ.Ε 43)
   2. Λιγνός Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ.Ε 44)
   3. Σαμπατακάκης Ηλίας του Δημητρίου (Α.Μ.Ε 47)
   4. Γιαννούτσος Διονύσιος του Χρήστου (Α.Μ.Ε 48)
 4. Παπαδάκη Γεωργέλου Στυλιανή του Ευστρατίου (Α.Μ.Ε 49)

10. Βενιζέλος Απόστολος του Βασιλείου (Α.Μ.Ε 51) Πίνακας Β΄ «Παραμενόντων στον αυτό βαθμό» Βασιλάτος Γεράσιμος του Παναγιώτη (Α.Μ.Ε 46)

Πίνακας Γ΄ «Ευδοκίμως Τερματισάντων την σταδιοδρομία τους» Ουδείς

Πίνακας Δ΄

«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Γ. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος Ιατρούς:

Πίνακας Α΄

«Προακτέων»
Παρασκευάς Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ.Ε 53)
Δ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος:

Πίνακας Α΄ «Προακτέων»

 1. Φιλτικάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού (Α.Μ. 803)
 2. Κολυβάς Εμμανουήλ του Δημοσθένη (Α.Μ. 805)
 3. Μοίρας Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 806)
 4. Αϊβαλιώτης Χαράλαμπος του Βασιλείου (Α.Μ. 807)
 5. Καλογείτων Σταμάτιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 808)
 6. Αργυρίου Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 810)
 7. Καούτσκης Αθανάσιος του Θεμιστοκλή (Α.Μ. 811)
  1. Λεοντάρας Κωνσταντίνος του Παρασκευά (Α.Μ. 812)
   1. Ψάρρης Χρήστος του Διονυσίου (Α.Μ. 814)
   2. Μαργωμένος Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 815)
   3. Κοντόπουλος Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 816)
   4. Πατέλης Γεώργιος του Βασιλείου (Α.Μ. 817)
   5. Πουλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 818)
 8. Μανωλούδης Γεώργιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 819)
 9. Αρμπουνιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 820)

16. Ρουμανάς Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 821)

17. Σταυρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου −Κωνσταντίνου (Α.Μ. 822)

 1. Μεταξάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 824)
 2. Καράκουλας Αλέξιος του Ιωάννη (Α.Μ. 825)
 3. Μανωλεδάκης Μιχαήλ του Μάρκου (Α.Μ. 827)
 4. Γκούφας Παναγιώτης του Ανδρέα (Α.Μ. 828)
 5. Μυλωνάκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 832)
  1. Τζανακόπουλος Ευάγγελος του Αντωνίου (Α.Μ. 833)
   1. Σπανός Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ. 834)
   2. Χαλδαίος Σταύρος του Παναγιώτη (Α.Μ. 835)

26. Δεμερτζής Κωνσταντίνος του Αντωνίου (Α.Μ. 836)

27. Κασσανδρινός Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 829)

Πίνακας Β΄
«Παραμενόντων στον αυτό βαθμό»

 1. Βαρελάς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 830)

Καλλιανός Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 831)
Πίνακας Γ΄

«Αποστρατευτέων»
Ουδείς.

2. Κυρώνεται ο παρακάτω πίνακας έκτακτης κρίσης του Ανωτέρου Συμβουλίου Λιμενικού Σώματος έτους 2010, ως ακολούθως:

Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος που κρίνεται για αποστρατεία, κατόπιν αιτήσεώς του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 48 πργ. 8 (α) του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 3079/02 (311 Α΄).

Πίνακας Α΄ «Προακτέων» Παγώνης Αναστάσιος του Βελισσαρίου (Α.Μ. 809)

 1. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Παγώνης Αναστάσιος του Βελισσαρίου (Α.Μ. 809) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμφωνα με το άρθρο 48 πργ. 8 (α) του Ν. 3079/2002 και τίθεται αυτός σε αποστρατεία, ύστερα από αίτησή του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος.
 2. Ο παραπάνω Αξιωματικός, αποστρατευόμενος, εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.
 3. Κυρώνεται ο πίνακας κρίσης Ανωτέρου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος, του οποίου η κρίση είχε αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 πργ.4 του Ν. 3079/02 (311Α΄) για τα έτη 2008 και 2009, που συνέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος έτους 2010 και για τον οποίο σχετικό είναι το από 23 Μαρτίου 2010 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2008:

Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον αυτό βαθμό»

Αδάμ Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 701)

Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2009:

Πίνακας Α΄
«Προακτέων»
Αδάμ Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 701)

6. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος:

Τσιαδής Δημήτριος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 694)

 1. Μαστοράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 695)

Δημητρίου Ιωάννης του Αριστείδη (Α.Μ. 700)

Αδάμ Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 701)

 1. Θεμέλαρος Νικόλαος του Αντωνίου (Α.Μ. 702)
 2. Ροΐδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 714)
 3. Αρμύρας Ιωάννης του Ευαγγέλου (Α.Μ. 721)
 4. Σαλβάνος Αριστοτέλης του Αρίσταρχου (Α.Μ. 722)

9. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου (Α.Μ. 724)

λόγω εγγραφής τους από το αρμόδιο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2010, στον πίνακα Α΄ «Προακτέων», προς κάλυψη αντιστοίχων κενών οργανικών θέσεων.

7. Προάγεται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος:

Δάρας Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 718)

λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2010, στον πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους».

8. Προάγεται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Τεχνικού ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Τεχνικός:

Δασκαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ.Ε 31)

λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2010, στον πίνακα Α΄ «Προακτέων», προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως.

9. Προάγεται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Τεχνικού ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Τεχνικός:

Στρουμπής Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ.Ε 34)

λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2010, στον πίνακα Α΄ «Προακτέων», κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 πργ. 3 του Ν. 3079/02 (311 Α΄).

10. Προάγεται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Ιατρού ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Ιατρός:

Παρασκευάς Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ.Ε 53)

λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2010, στον πίνακα Α΄ «Προακτέων», κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 πργ. 3 του Ν. 3079/02 (311 Α΄).

 1. Προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος:
  1. Φιλτικάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού (Α.Μ. 803)
  2. Κολυβάς Εμμανουήλ του Δημοσθένη (Α.Μ. 805)
  3. Μοίρας Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 806)
  4. Αϊβαλιώτης Χαράλαμπος του Βασιλείου (Α.Μ. 807)
  5. Καλογείτων Σταμάτιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 808)
  6. Αργυρίου Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 810)
  7. Καούτσκης Αθανάσιος του Θεμιστοκλή (Α.Μ. 811)
  8. Λεοντάρας Κωνσταντίνος του Παρασκευά (Α.Μ. 812)
   1. Ψάρρης Χρήστος του Διονυσίου (Α.Μ. 814)
   2. Μαργωμένος Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 815)

λόγω εγγραφής τους από το αρμόδιο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2010, στον πίνακα Α΄ «Προακτέων», προς κάλυψη αντιστοίχων κενών οργανικών θέσεων.

Οι ανωτέρω Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά για την προαγωγή τους προσόντα.

Κάντε ένα σχόλιο