Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενεργείας αναφέρει ότι το Ιράν προχωρά με το επίμαχο πυρηνικό του πρόγραμμα και παράγει ουράνιο σε υψηλότερα επίπεδα καθαρότητας.

Απόρρητη έκθεση του διεθνούς οργανισμού την οποία εξασφάλισαν δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρει ότι το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο καθαρότητας 20%, που είναι κάτω από το 90% που χρειάζεται για την δημιουργία πυρηνικών όπλων, αλλά σε υψηλοτέρα επίπεδα από εκείνα που χρησιμοποιούν για καύσιμο οι πυρηνικοί αντιδραστήρες.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενεργείας ανησυχεί για την ύπαρξη παλαιοτέρων αλλά και τωρινών μυστικών πυρηνικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Το Ιράν δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι εμπλουτίζει κατά 20% το ουράνιο του για να χρησιμοποιηθεί για ιατρική έρευνα.

Κάντε ένα σχόλιο