Η Αεροπορική Ακαδημία των ΗΠΑ απονέμει τα πτυχία στους αποφοίτους της τάξης 2009. Ακολουθούν αεροπορικές επιδείξεις (κάτι σαν διμοιρία επιδείξεων!)

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο