Ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κ. Πάνος Μπεγλίτης έχουν μια πρόκληση μπροστά τους όσον αφορά τους διορισμούς και τις προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την οποία θα αποδείξουν ότι εφαρμόζουν τους ίδιους νόμους σε όλα τα Στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέγα θέμα έχει δημιουργηθεί με τις δεκάδες προσλήψεις στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων που εκκρεμούσαν από το 2008 και οι οποίες τελικά έγιναν σχεδόν όλες από τον νυν ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο μέχρι το τέλος του 2010 (30.12.2010). Όμως τρεις διορισμοί που δεν πρόλαβαν την έκδοση ΦΕΚ μέχρι το τέλος του έτους 2010 όπως ενημερωθήκαμε στέλνονται στη Βουλή προκειμένου να πάρουν νέα έγκριση λόγω Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο (ΔΝΤ)!

Ειδικότερα το 2008 δεκάδες θέσεις που προέρχονται από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων προκηρύχθηκαν μετά από αίτηση των μελών ΔΕΠ ΣΣΕ για εξέλιξη και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 527Γ/05.06.2008. Οι τρεις διορισμοί που εκκρεμούν αποτελούν συνέχεια των διορισμών που έγιναν με τα ΦΕΚ 1017Γ/18.12.2009, ΦΕΚ 44Γ/27.01.2010, ΦΕΚ 110Γ/18.02.2010, ΦΕΚ 111Γ/18.02.2010, ΦΕΚ 15Γ/20.10.2010, ΦΕΚ 1028Γ/26.10.2010, ΦΕΚ 1210/23.12.2010 (εμφανίστηκε στο ΦΕΚ 30.12.2010!)

Οι τρεις τελευταίες εκλογές μελών ΔΕΠ έγιναν εντός του 2010 ακριβώς με τις ίδιες διαδικασίες, τους ίδιους νόμους και διατάξεις που οδήγησαν στους διορισμούς δεκάδων συναδέλφων τους στη ΣΣΕ μέσα στο 2010. Για γραφειοκρατικούς λόγους οι τρεις τελευταίοι αυτοί διορισμοί δεν πρόλαβαν να βγάλουν ΦΕΚ εντός του 2010 (αφού το τελευταίο εκδόθηκε ουσιαστικά στις 30.12.2010 αν και τυπικά αναφέρει 23.12.2010) και τώρα ενημερώθηκαν ότι η υπόθεσή τους θα πάει στη Βουλή για έλεγχο και έγκριση διότι τα πράγματα άλλαξαν με το ΔΝΤ!

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων έχει στη διάθεσή του όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι τρεις διορισμοί που εκκρεμούν αφορούν εκλογές στη ΣΣΕ που έγιναν με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες που επικυρώθηκαν από τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και οδήγησαν στο διορισμό των δεκάδων άλλων συναδέλφων τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων εντός του 2010. Οι διαδικασίες αυτές έγιναν με υποδειγματικό τρόπο εντός του 2010 με πλήθος πανεπιστημιακών καθηγητών στα εκλεκτορικά και στις εισηγητικές επιτροπές και με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Κατά συνέπεια κάθε καθυστέρησή τους (η χειρότερα κάθε ακύρωσή τους) προσκρούει στην αρχή της ισονομίας και θα αποτελούσε διάκριση εις βάρος των τριών αυτών καθηγητών και απίστευτο προηγούμενο για τους διορισμούς στο Ελληνικό Δημόσιο που εκκρεμούν από το 2010.

Ανεξάρτητα με το γεγονός ότι οι τρεις αυτές θέσεις αφορούν προκήρυξη του 2008 που οδήγησε στο διορισμό σχεδόν όλων εντός του 2009-2010 επιπλέον αφορά τον τομέα της Παιδείας και της Άμυνας και μάλιστα αθροιστικά (θυμάστε την εξαίρεση των περιορισμών στους διορισμούς;).  Οι τρεις διοριστέοι που απομένει να διορισθούν δεν είναι παιδιά κατώτερου θεού ώστε να υποστούν διακρίσεις. Πρόκειται για άτομα μεγάλης ηλικίας με τουλάχιστον δεκαετή θητεία στα πανεπιστήμια και στη ΣΣΕ που περιμένουν πολλά χρόνια την εξέλιξή τους και κατά συνέπεια η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του ΓΕΣ πρέπει αυτή τη φορά να δείξει την δέουσα προσοχή αφού γνωρίζει την υπόθεση από το 2008!

Με απόλυτη εμπιστοσύνη στο ήθος του ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και του ΑΝΥΕΘΑ κ. Πάνου Μπεγλίτη τους παρακαλούμε να αποδώσουν δικαιοσύνη στους τρεις τελευταίους αυτούς διοριστέους καθηγητές ΣΣΕ δίνοντας εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες δηλαδή στη Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ/ΓΕΣ) (όπου βρίσκεται το θέμα) να μην στείλουν το θέμα στη Βουλή για αξιολόγηση και έγκριση αλλά να προωθήσουν το διορισμό στο ΦΕΚ όπως έγινε με τους δεκάδες άλλους συναδέλφους τους το 2010.
Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων διαβιβάζει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την αμέριστη συμπαράσταση της Κοσμητείας της Σχολής Ευελπίδων και όλου του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού ΣΣΕ προς τους τρεις αυτούς συναδέλφους.

Δείτε εδώ όλη τη νομική τεκμηρίωση που αφορά το διορισμό των ήδη μονίμων καθηγητών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Κάντε ένα σχόλιο