Τον Οκτώβριο του 2008, εγκαινιάστηκε από to Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το πρώτο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ,Ε.Κ.) των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού-Μεταφορών (K.E.E.M.) στη Σπάρτη.

Το Κ..Ε.Κ του Κ.Ε.Ε.Μ. Σπάρτης, πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο {Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ,ΠΙΣ.) του Υπουργείου Απασχόλησης, το οποίο, σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατασκεύασε πρότυπες εγκαταστάσεις στις οποίες θα μπορούσαν πλέον να εκπαιδευτούν και πολίτες, εκτός από τους οπλίτες του Σ.Ε.Μ. και των άλλων Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, για να αποκτήσουν την ειδικότητα του Μάγειρα, του Ζαχαροπλάστη και του Αρτοποιού.

Εξάλλου, σύμφωνα με τους κανόνες της πιστοποίησης, κατασκευάστηκαν εκτός των άλλων και βοηθητικές ράμπες για να διευκολύνουν την κίνηση των ΑΜΕΑ. που πιθανώς να εκπαιδεύονταν εκεί.

Παράλληλα με την δημιουργία των εγκαταστάσεων του Κ. Ε. Κ., τα μόνιμα στρατιωτικά στελέχη που υπηρετούν στο Κ.Ε.Ε.Μ Σπάρτης, εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της διδασκαλίας.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Π. Δαβάκης
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ λοιπόν οι κ.κ. Υπουργοί:

Α) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε το πρώτο Κ.Ε.Κ των Ενόπλων Δυνάμεων, να ανοίξει τις πύλες του και στους πολίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ειδικευθούν ως Μάγειρες, Ζαχαροπλάστες και Αρτοποιοί;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει
α Κέντρα Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) στην Σπάρτη, πιστοποιήθηκαν ως ΚΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος που εξήγγειλα την 09.11.2009 για την σύνδεση της θητείας με την αγορά εργασίας, ώστε να γίνει εποικοδομητική εκμετάλλευση του χρόνου της θητείας των στρατευσίμων οπλιτών και να τους δοθούν εφόδια για την περαιτέρω εργασιακή τους εξέλιξη.

Στα πιστοποιηθέντα από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ προβλέπεται να εκπαιδεύονται και να πιστοποιούνται στις διάφορες δεξιότητες και δράσεις τους, όλοι όσοι δηλώνουν συμμετοχή σε αυτά. Στο πλαίσιο, άλλωστε, της ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ, τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως του ΣΞ που λειτουργούν ως ΚΕΚ θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης πολιτών και ευπαθών ομάδων των τοπικών κοινωνιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ευνόητο είναι, όμως, ότι για τις στρατιωτικές υπηρεσίες προέχει η ασφάλεια του προσωπικού, των πληροφοριών, του υλικού και των εγκαταστάσεων, γίνεται δε εύκολα αντιληπτό ότι η παρουσία πολιτών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή. Επί του παρόντος δεν υπάρχει η απαιτούμενη υποδομή υποδοχής και παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης πολιτών στο ανωτέρω ΚΕΚ.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο