Συμφώνως με δημοσιεύματα των οικονομικών σελίδων του τύπου, επισημαίνεται ότι, το Δ.Ν.Τ., ζητά επιπλέον μείωση των αμυντικών μας δαπανών κατά 20%, για το διάστημα των ετών 2012 – 2014, για να δοθεί η «απαραίτητη» έγκριση την α’ δόση του δανείου, τον προσεχή Μάρτιο, στοιχείο όμως που θα συνιστά άμεσα, την αποδιοργάνωση και διάλυ­ση των αμυντικών μας δυνατοτήτων!

Την τετραετία 2011 – 2014, η συνολική απώλεια θα φθάσει το 40% της δυναμικότητος, ποσοστό εξόχως αρνητικό και επικίνδυνο, αφού η τουρκι­κή στρατιωτική ισχύς, που διαχρονικώς διεκδικεί έλεγχο και εδάφη, στα μέσα της δεκαετίας, θα την έχει αναβιβάσει, σε ένα από τα δέκα ισχυρότερα κράτη του πλανήτου!

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος και ρωτάει τον ΥΕΘΑ

Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τα δημοσιευόμενα στον τύπο στοιχεία για την μεί­ωση των στρατιωτικών μας δαπανών, που ζητά το Δ.Ν.Τ., κατά 20%;

Υιοθετώντας τυχόν, τις ανωτέρω περιγραφόμενες «απαιτήσεις», μήπως υποθηκεύεται πλέον, η ασφάλεια της χώρας; Πώς θα ανταπεξέλθουμε σε τόσα «μέτωπα», με δεδομένους τους «γνωστούς» γείτονες και την συμπεριφορά τους, όταν μας ζητούν από το Δ,Ν.Τ., τέτοιες και τόσες μειώσεις;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Οι εξοπλιστικές δαπάνες των Ε.Δ. προγραμματίζονται και υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ, σε συνάρτηση με τις κατ’ έτος εγγραφόμενες στον προϋπολογισμό (Π/Υ) πιστώσεις για το σκοπό αυτό, από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η εγγραφείσα πίστωση στον Π/Υ 2011 για πληρωμές εξοπλιστικών δαπανών ποσού 1,6 δις € είναι πράγματι μειωμένη σε σύγκριση με αυτή του 2010 κατά 20%, είναι όμως διπλάσια των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν τελικά το 2010.

Η εν λόγω μείωση, όπως και οι ενδεχόμενες μειώσεις για τα επόμενα έτη, δεν αποτελεί «απαίτηση» του ΔΝΤ, αλλά εντάσσεται στην καταβαλλόμενη από το ΥΠΕΘΑ συνεχή προσπάθεια εξορθολογισμού των αμυντικών δαπανών με βάση μια δέσμη κριτηρίων που υπηρετούν πρωτίστως τις αμυντικές ανάγκες και το αξιόμαχο των Ε.Δ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το γενικότερο δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η χώρα μας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν κάμπτονται οι βασικές μας αρχές και οι στόχοι της εθνικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.

Σε ότι δε αφορά στο σύνολο των λοιπών δαπανών κατά το τρέχον έτος, αυτές έχουν υποστεί συνολική μείωση της τάξης του 20,02 % σε σχέση με το έτος 2010 και συγκεκριμένα :

α. Μείωση 18,71 % στο σκέλος των αποδοχών

β. Μείωση 22,89 % στο λειτουργικό μέρος.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο