Οι μεταθέσεις στην εθνική φρουρά γίνεται βάσει της μοριοδότησης η οποία εξαρτάται απο την κατάσταση του οπλίτη, σωματικά και οικογενειακά. Η επιλογή στα σώματα και τα όπλα λαμβάνεται υπόψη από την επιθυμία τους που γίνεται με δήλωση επιλέγοντας δύο σώματα με δική του προτίμηση.
YouTube Preview Image
YouTube Preview Image
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο