Στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, προβλέπεται μείωση επιπλέον κατά 500 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ. Με την πρώτη δέσμη μέτρων είχαν περικοπεί από τις δαπάνες για την Εθνική Άμυνα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι περικοπές αυτές δημιουργούν εύλογη ανησυχία στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, που βλέπουν να μειώνεται καθημερινά η ισχύς των ΕΔ, και να βάλλεται το κύρος και η αξιοπρέπεια τους από πολιτικές δηλώσεις και αποφάσεις.

Αυτά δηλώνουν στη Βουλή οι Βουλευτές Αθανάσιος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης

Συνεπώς ερωτάσθε,

Α) Σε τι συνίσταται η συγκεκριμένη νέα μείωση δαπανών για την άμυνα;

Β) Πρόκειται να μειωθούν οι αναχαιτίσεις από την Π.Α. των τουρκικών παραβιάσεων;

Γ) Πρόκειται να μειωθούν περαιτέρω οι μισθοί και τα επιδόματα των στελεχών;

Δ) Πρόκειται να περιοριστούν ή να ακυρωθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διακλαδικές ασκήσεις των ΕΔ;

Δ) Οι περικοπές αυτές αφορούν την υγειονομική περίθαλψη ή την ατέλεια στις υπηρεσιακές μετακινήσεις;

Σε απάντησή τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει τα εξής
Ο προϋπολογισμός (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ για το έτος 2011 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα όπου φαίνονται, ανά κατηγορία δαπανών, οι μεταβολές σε σχέση με τον Π/Υ έτους 2010, τόσο σε ποσοστιαία μεταβολή όσο και σε απόλυτους αριθμούς:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ20102011ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ2.804.820.0002.280.000.000-524.820.000-18,71%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ1.288.345.000993.403.000-294.942.000-22,89%
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ2.000.000.0001.600.000.000-400.000.000-20,00%
ΣΥΝΟΛΟ6.093.165.0004.873.403.0001.219.762.00020,02%

Όσον αφορά στους μισθούς και τα επιδόματα των στελεχών του ΥΠΕΘΑ, αυτά ακολουθούν την εφαρμοζόμενη μισθολογική πολιτική όπως αυτή εκφράζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομικών. Η μείωση που παρατηρείται στην κατηγορία των αποδοχών οφείλεται κυρίως:

(α) Στις αποχωρήσεις – συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ.

(β) Στη σταδιακή μείωση των επιδομάτων στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού κατά 20% συνολικά, σε εκτέλεση εγκυκλίων – οδηγιών του Υπ. Οικονομικών στο πλαίσιο της σχετικής οριζόντιας νομοθεσίας.

(γ) Στην περικοπή επιδομάτων εορτών και αδείας ορισμένων μισθοδοτούμενων, σε εκτέλεση των ως άνω εγκυκλίων – οδηγιών του Υπ. Οικονομικών.

(δ) Στον περιορισμό του υπηρετούντος προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού.

Σχετικά με τις περικοπές στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της ατέλειας στις υπηρεσιακές μετακινήσεις, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των περικοπών πιστώσεων του λειτουργικού Π/Υ, οι εν λόγω τομείς –της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας– αποτέλεσαν σημαντικές παραμέτρους και προς τούτο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη σχεδίαση του Π/Υ από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να μην προκληθεί κανενός είδους πρόβλημα στην υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού.

Τέλος, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διακλαδικές ασκήσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό, με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο (άσκηση «Παρμενίων 2010) και με βασικό κριτήριο το μέγιστο δυνατό επιχειρησιακό όφελος. Η Π.Α. λαμβάνει πάντοτε τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή επιτήρηση του εναέριου χώρου, την αναγνώριση των ιχνών που εισέρχονται στο FIR Αθηνών χωρίς Σχέδιο Πτήσεως και την αναχαίτιση αυτών που παραβιάζουν το εύρος των 10 ΝΜ. Η κατεύθυνσή μας είναι να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα χωρίς σπατάλες και με πλήρη εκλογίκευση των δαπανών.
ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο